100_3064

Niedziela Misyjna 2009

Oprawę Mszy świętej w Niedzielę Misyjną przygotowały dzieci należące do PDMD ze Szkoły Podstawowej w Gumowie wraz ze swymi kolegami, którym los dzieci z krajów misyjnych nie jest obojętny.
Hasło tegorocznej Niedzieli Misyjnej brzmi: „Aby mieli życie”. W tych słowach z Ewangelii według świętego Jana, Pan Jezus zachęca nas do troski o życie innych ludzi, również tych żyjących na innych kontynentach.
Tego dnia we wspólnej modlitwie poleciliśmy opiece Chrystusa wszystkich misjonarzy i misjonarki, a szczególnie pochodzącą z naszej parafii s. Teodorę Grudzińską pracującą w Kamerunie.

Również podczas Tygodnia Misyjnego dzieci gromadzące się w szkole podczas „Przerwy na dziesiątkę” w modlitwie różańcowej prosiły Boga, aby wspierał trudną pracę misyjną i udzielał im swego błogosławieństwa.   Dzieci wspierają też misje materialnie, stąd też zorganizowały „Loterię misyjną”.   Dzieci czują się odpowiedzialne za misje, dlatego chętnie włączają się w różne akcje prowadzone na rzecz misji, ofiarując swoją modlitwę i pracę.

Grażyna Kowalska


Dodaj komentarz