Koło Biblijne

Celem działalności jest rozbudzenie w uczniach pragnienia poznawania Słowa Bożego, poszerzenie wiedzy zdobytej na katechezie szkolnej oraz nauczenie biegłego posługiwania się Pismem Świętym. Zdobyta wiedza ma pogłębić wiarę uczniów, wpłynąć na ich postawy moralne oraz wychować do życia zgodnego z postawą chrześcijanina – ucznia Chrystusa.

Podczas spotkań, członkowie koła przygotowują Liturgię Mszy św. niedzielnej z udziałem dzieci i młodzieży (godz.9:00 Sulerzyż) m.in. modlitwę wiernych, psalm, czytania oraz komentarze. Uczestniczą czynnie we mszach i uroczystościach w roku kościelnym, współpracują z grupą lektorską, przygotowują się również do konkursów i olimpiad o tematyce religijnej.

Członkami koła są uczniowie szkół z Ościsłowa, Gumowa i Chotumia.