Chór parafialny

Chór parafialny istnieje w naszej parafii, z małymi przerwami, od początku XX wieku. W kronikach parafialnych możemy wyczytać, iż w okresie międzywojennym był najlepszym chórem w okolicach Ciechanowa. W latach trzydziestych XX wieku chór posiadał 26. członków, których opiekunem był ówczesny organista p. Roman Machnowski. Po wojnie chór prowadził p. Długołęcki, a następnie p. Woźniak, który w latach siedemdziesiątych kontynuował jego działalność. Po objęciu stanowiska organisty przez p. Jana Smykowskiego, chór rozpadł się. Jego następcy p. Rutkowski i p. Małecki nie próbowali reanimować tej działalności. W roku 2006 stanowisko organisty w parafii podjął p. Igor Krajewski. W październiku 2007 roku, zgłosili się pierwsi chętni do wspólnego wychwalania Boga przez śpiew. Ponieważ była to grupa ludzi, którzy nigdy nie śpiewali zespołowo, toteż zorganizowanie chóru wymagało i wymaga dużego wkładu pracy, zarówno śpiewających jak i prowadzącego. Obecnie chór, swoją obecnością uświetnia ważne uroczystości parafialne i niedziele oraz uroczystości ślubne i rocznicowe.

W chwili obecnej liczy 10 osób. Podczas ważnych świąt łączy się ze scholą parafialną i wspólnie wykonuje śpiew.
Próby chóru odbywają się w każdą sobotę godz. 15.00