Parafialne koło Caritas

Zadania Parafialnego Zespołu Caritas, zdefiniowane w instrukcji z roku 1986, nie straciły na swojej aktualności w dniu dzisiejszym, chociaż ich realizacja wymaga często innych sposobów działania. Zadania obejmują:

 1. Inspirowanie całej wspólnoty parafialnej i wszystkich ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości;
 2. Permanentne i wnikliwe rozpoznawanie zakresu posługi miłosierdzia i możliwości jej realizacji;
 3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy w obrębie parafii;
 4. Uczestnictwo w diecezjalnych, krajowych i międzynarodowych projektach pomocy.

Zespół inspiruje wspólnotę parafialną poprzez:

 • organizowanie nabożeństw pobudzających do praktykowania czynnej miłości
 • czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej (np. w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, Tygodnia Miłosierdzia)
 • charytatywna animację wspólnot działających na terenie parafii i podejmowanie z nimi wspólnych zadań charytatywnych
 • przygotowywanie i szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii, także we współpracy z lokalnymi środkami społecznej komunikacji

Zespół rozpoznaje zakres posługi miłosierdzia i możliwości jej realizacji poprzez:

 • dostrzeżenie w każdym potrzebującym człowieku Chrystusa i uświadomieniu sobie, że pomagając bliźniemu pomaga samemu Chrystusowi
 • identyfikowanie obszarów ludzkiej biedy i możliwości pomocy we współpracy z duszpasterzami, szkoła, lokalna administracją, Ośrodkami Pomocy Społecznej i organizacjami pozarządowymi
 • pozyskiwanie na swoim terenie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy za pośrednictwem kolekt, aukcji, loterii i innych imprez.

 

Dodaj komentarz