Papieskie Dzieło Misyjne

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci istnieje w wielu krajach świata, z których corocznie olbrzymie sumy przesyła się na misje. Dzieło to jest najlepiej działającym i rozpropagowanym Dziełem Papieskim, a jest ich aż cztery. Dzieci składają ofiary z własnych wyrzeczeń, ale także sumy uzyskane z różnych akcji między innymi z kolędników misyjnych. Patronem Dzieła jest Dzieciątko Jezus. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje dzieci jako wzór dla tych, którzy chcą wejść do Królestwa Bożego. W naturze Dzieła leży uniwersalizm. W praktyce oznacza to pomoc dzieciom z krajów misyjnych oraz zaangażowanie możliwie wszystkich dzieci w działalność. Na całym świecie Papieskie Dzieło Misyjne przyczynia się do budzenia ducha powszechnego braterstwa, popiera integralny rozwój dzieci i kształtuje w nich misyjną świadomość, otwartą na cały świat. Jan Paweł II – z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka – określił je jako „prawdziwą sieć solidarności ludzkiej i duchowej pomiędzy dziećmi starych i nowych kontynentów”.

Modlitwa Jana Pawła II o powołania misyjne:

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: „Pójdź za Mną!”. Udziel chłopcom i dziewczętom tej laski, by radośnie odpowiedzieli na Twój glos. Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością naszych seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen.