XIII niedziela zwykła 2010

  1. Odmowa ściągnięcia ognia na miasto, które nie chciało przyjąć Jezusa, jest znakiem Jego cierpliwości i miłosierdzia. Odpowiedzmy na nie sercami gorącymi, gotowymi wprowadzić do swojego życia coraz więcej światła Ewangelii.
  2. We wtorek, 29 czerwca przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ich apostolska działalność, tak ofiarna, że nie wahali się oddać życia za Jezusa, doprowadziła ich do Rzymu, który przez to stał się centrum chrześcijaństwa. W ich uroczystość przeprowadza się zbiórkę pieniędzy, zwaną „świętopietrzem”, przeznaczoną do rozdziału przez Stolicę Apostolską na potrzeby charytatywne. Bóg zapłać za wszelką ofiarność.
  3. W piątek, 2 lipca przypada pierwszy piątek miesiąca, dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Spowiedź od godz. 17.00
  4. W sobotę,3 lipca pierwsza sobota miesiąca, poświęcona modlitwie do Matki Najświętszej. Różaniec o godz. 17.00.
  5. W następną niedzielę, 4 lipca o godz. 12.00 Jubileusz 600-lecia erygowania nasze parafii. Zapraszam wszystkich. Nie będzie Mszy św. w Chotumiu.
  6. Dziękuję wszystkim którzy się przyczynili do zorganizowania wczorajszego festynu rodzinnego, a także za udział w festynie.
  7. 11 i 12 września odbędzie się w naszej parafii Maraton Biblijny – czyli czytanie przez 24 godz. Pismo św. Nowego Testamentu.
  8. 19 września jubileusze małżeńskie proszę o zgłaszanie się małżeństw przeżywających w tym roku 25 i 50 rocznicę ślubu.
  9. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Grzegorz Więckiewicz z Pajewa i Magdalena Cieślak z Kanigówka zapowiedź druga, Krzysztof Wolski z Jarlut i Monika Wichowska z Gumowa zapowiedź druga.
  10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

INTENCJE MSZALNE: 28 VI – 4 VII 2010 r.

Poniedziałek godz. 18.00
+ Rodziców Władysława i Władysławę, brata Władysława i Kazimierza w 3 r. ś Wojciechowskich.
Wtorek godz. 18.00
+ Zofię i Wacława i Antoniego Grudzińskich.
Środa godz. 18.00
+ Piotra Pawłowskiego.
Czwartek godz. 18.00
+ Franciszka Wasiaka.
Piątek godz. 18.00
+ Henryka Szustoskiego.
Sobota
godz. 13.00 O błogo Boże dla Filipa Chmielińskiego i jego rodziców
godz. 18.00 + Stanisława, Mariannę i Tadeusza Trzęsiel, Bronisławę i Henryka Tomporowskich.
Niedziela
godz. 9.00 + Romana Milewskiego, Czesława Milewskiego i Dobrowolskich
godz. 9.00 + Rodziców Bolesława i Janinę Mańkowskich.
godz. 12.00 Jubileusz 600-lecia erygowania parafii.

Dodaj komentarz