XXV Warmińska Pielgrzymka piesza na Jasną Górę

   Tegoroczna XXV Warmińska Pielgrzymka piesza na Jasną Górę odbyła się pood hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Pielgrzymka liczyła około 450 osób. Parafia Sulerzyż gościła Pielgrzymów w dniu 3 sierpnia, w trzech ustalonych miejscach postoju:

I Chotum – przy kościele filialnym. 
   Posiłek przygotowały wsie – Chotum, Baraki Chotumskie, Nowa Wieś.

II Sulerzyż – przy kościele parafialnym i w świetlicy wiejskiej 
   Najliczniejszą grupę Pielgrzymów w Sulerzyżu gościli mieszkańcy wiosek – Sulerzyż, Rydzewo,Wólka Rydzewska,Kanigówek, Rutki Borki. Na plebanii, wieś Gumowo przygotowała obiad dla pielgrzymujących księży i zakonników.

III Ościsłowo – przy szkole. 
   Dla tej grupy Pielgrzymów posiłek przygotowały wioski: Ościsłowo, Rumoka i Budy Rumockie.

Dodaj komentarz