Miesięczne archiwum: Październik 2011

XXXI niedziela zwykła 2011

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym rokrocznie obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej, był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójedynego Boga.
 2. We wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione według następującego porządku o godz. 9.00, a na cmentarzu o godz. 11.00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie.
 3. W środę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele zostaną odprawione Msze Święte w godz. 9.00 i 16.00 za wszystkich zmarłych w ostatnim roku. Przynieśmy znicze z którymi przejdziemy na cmentarz odmawiając różaniec. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 4. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej i wypominek. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy piątek miesiąca spotkanie do bierzmowania, od 15.00 spowiedź.
 6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Proszę też składać ofiarę na prenumeratę Rycerza Niepokalanej na następny rok.

Czytaj dalej

XXX niedziela zwykła 2011

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Nasze ofiary na misje dla s. Teodory to 1940zł.
 2. W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta rocznica poświęcenia własnego kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami, których data poświęcenia nie jest znana.
 3. W ubiegłą niedzielę było liczenie wiernych. Było nas w kościele 463 osoby, a przyjmujących Komunię 174 osoby.
 4. Przyjmuję już na wypominki, w których będziemy się modlić za bliskich nam zmarłych od 1 listopada przez cały rok. Pamiętajmy o bliskich naszych zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy. Niech modlitwa wypominkowa w każdą niedzielę przyczyni się, by kara w czyśćcu była krótsza.
 5. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Proszę też składać ofiarę na prenumeratę Rycerza Niepokalanej na następny rok.

Czytaj dalej

XXIX niedziela zwykła 2011

 1. Dokładnie dzisiaj przypada 33. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.
 2. Dziś pośród nas jest siostra Teodora, która mówi o misjach i zbiera ofiary na misje.
 3. Dziś też w całym Kościele liczenie wiernych uczestniczących w Mszy św. i przyjmujących Komunię św.
 4. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania błogosławionego Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym kościele o godz. 16.30 Wszystkich Parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.
 5. Przyjmuję już na wypominki, w których będziemy się modlić za bliskich nam zmarłych od 1 listopada przez cały rok. Pamiętajmy o bliskich naszych zmarłych którzy przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej modlitwy. Niech modlitwa wypominkowa w każdą niedzielę przyczyni się by kara w czyśćcu była krótsza.
 6. Związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby: Marek Wichowski z Rumoki z Justyną Misiewicz z Bronisławia zapowiedź druga.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny jest kalendarz rolników, mały przewodnik katolicki. Do odebrania jest Rycerz Niepokalanej. Proszę też składać ofiarę na prenumeratę Rycerza Niepokalanej na następny rok.

Czytaj dalej

XXVIII niedziela zwykła 2011

 1. Dziś obchodzimy XI Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II – Człowiek modlitwy który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości Parafian tę specjalną zbiórkę.
 2. Dziś o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas IV szkoły podstawowej.
 3. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny! Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 16.30. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszam!.
 4. W piątek, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą.
 5. W przyszłą niedzielę, 16 października, przypada 33. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W Ciechanowie w parafii M. B. Fatimskiej o godz. 13.00 wystąpi góralski zespół Trebunie Tutki z okazji odpustu ku czci błogosławionego Jana Pawła II.
 6. W następną niedzielę będzie pośród nas siostra Teodora, która będzie mówiła o misjach i zbierała ofiary na misje.
 7. Rozpoczęło się douczanie w naszej świetlicy we wtorki i czwartki od godz. 15.00 do 17.00.
 8. Ofiarę na potrzeby parafii złożyło KŻR z Gumowa 100zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 9. Związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby: Marek Wichowski z Rumoki z Justyną Misiewicz z Bronisławia zapowiedź pierwsza.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny jest kalendarz rolników, mały przewodnik katolicki. Do odebrania jest Rycerz niepokalanej. Proszę też składać ofiarę na prenumeratę Rycerza Niepokalanej na następny rok.

Czytaj dalej

XXVII niedziela zwykła 2011

 1. Dziś pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie odprawianym w naszym kościele o godz. 16.30 październikowym nabożeństwie. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć.
 2. Dziś o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas II szkoły podstawowej.
 3. Dziś po sumie spotkanie Rady Gospodarczej i Duszpasterskiej.
 4. W piątek, 7 października przeżyjemy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
 5. Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy, że miłosierdzie ma być stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrznym wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem Bożej miłosiernej miłości, każdego dnia powinniśmy oddawać życie braciom, powinniśmy stawać się świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie
 6. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej. A w pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele od godz. 16.00.
 7. W pierwszy piątek miesiąca spotkanie do bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum o godz. 16.00.
 8. W następną niedzielę o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas IV szkoły podstawowej.
 9. W następną niedzielę będziemy przeżywali XI Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Człowiek modlitwy. Będziemy też zbierali ofiary do puszek na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 10. O tego tygodnia rozpoczyna się douczanie w naszej świetlicy we wtorki i czwartki od godz. 15.00 do 17.00.
 11. Ofiarę na potrzeby parafii złożyło KŻR z Rydzewa 150zł. Za ofiarę Bóg zapłać .
 12. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny jest kalendarz rolników.

Czytaj dalej