Miesięczne archiwum: Luty 2011

VIII niedziela zwykła 2011

 1. W procesie budowania naszej komunii z Bogiem nieustannie powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest Dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, dniem radości i odpoczynku od pracy, jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego. Jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary.
 2. We wtorek, 1 marca, nabożeństwo do św. Anny.
 3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godz. 16.00. W pierwszą sobotę Matkę Najświętszą prośmy o opiekę nad naszymi rodzinami, różaniec o godz. 16.00.
 4. W następną niedzielę o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas II.
 5. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Paweł Sarnecki z Ciechanowa i Monika Mikołajczak z Ościsłowa zapowiedź trzecia, Piotr Nowakowski z Ciemniewa i Iwona Jędrzejewska z Rumoki zapowiedź pierwsza.
 6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Małego Gościa Niedzielnego.

Czytaj dalej

VII niedziela zwykła 2011

 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. We wtorek, 22 lutego, przypada święto Katedry świętego Piotra Apostoła. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji panującego nam obecnie Ojca Świętego Benedykta. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
 3. We wtorek, 22 lutego, przypada 80 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustynie w Płocku.
 4. Znając już datę beatyfikacji Jana Pawła II, będziemy wspólnie przygotowywać się do tego ważnego wydarzenia, przez nowennę niedziel. W nowennie niedziel, którą rozpoczniemy za tydzień, będziemy się przyglądać drodze życia Jana Pawła II i jego modlitwie, ale będziemy także spoglądać na życie innych świętych, by lepiej zrozumieć, że istnieje wiele dróg prowadzących do pełnego zjednoczenia z Bogiem i odważnego dawania świadectwa Chrystusowi w świecie. Zachęcam wszystkich, aby z modlitwą i refleksją, przeżywaną w kościele, łączyli modlitwę i refleksję przeżywaną w rodzinie, we wspólnotach w parafii.
 5. W następną niedzielę ofiary składane na tace przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 6. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Paweł Sarnecki z Ciechanowa i Monika Mikołajczak z Ościsłowa zapowiedź druga.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Małego Gościa Niedzielnego, jest do odebrania Rycerz Niepokalanej.

Czytaj dalej

VI niedziela zwykła 2011

 1. Tylko czerpiąc obficie ze Stołu Słowa Bożego i Eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
 2. Dziś o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas IV.
 3. Jutro, w poniedziałek, 14 lutego, przypada święto Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa.
 4. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Joanna Kwiatkowska z Sulerzyża i Krzysztof Śmigielski z Gumowa zapowiedź trzecia. Paweł Sarnecki z Ciechanowa i Monika Mikołajczak z Ościsłowa zapowiedź pierwsza.
 5. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny

Czytaj dalej

V niedziela zwykła 2011

 1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.
 2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracja na sumie.
 3. Dziś o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas II.
 4. W piątek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.
 5. W następną niedzielę o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas IV.
 6. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Joanna Kwiatkowska z Sulerzyża i Krzysztof Śmigielski z Gumowa zapowiedź druga.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny

Czytaj dalej