Miesięczne archiwum: Kwiecień 2009

098

Życzenia na Wielkanoc 2009

Dzieląc się prawdą, że Chrystus Zmartwychwstał, pragnę przekazać Wam Drodzy Parafianie i mili Goście serdeczne życzenia wielkanocne. Święta, które przeżywamy uświadamiają nam prawdę o obecności kochającego Boga pośród nas. Chrystus, który wyprowadził nas z niewoli grzechu, szczególnie w tym czasie ukazuje nam prawdę o Zmartwychwstaniu jako przejściu do życia i zwycięstwie nad śmiercią. Niech Zmartwychwstały Jezus błogosławi Wam we wszystkich sprawach życia, darzy zdrowiem i pokojem, dodaje sił w rozwiązywaniu trudności i problemów. Niech Jego zwycięska miłość napełnia serca Wasze i owocuje w czynienie dobra.

Proboszcz

Czytaj dalej

100

Wigilia Paschalna 2009

Okres Wielkanocny rozpoczyna się Wigilią Paschalną, która równocześnie kończy okres czterdziestodniowego przygotowania Paschy. Mamy się wszyscy radować w nim i weselić. Trwa w tym okresie „ten Jeden Dzień, który uczynił Pan, Dzień, który jest dziełem Bożej mocy objawionej w Zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstanie jest początkiem nowego Życia i nowego Czasu. Jest początkiem nowego Człowieka i nowego Świata.

Czytaj dalej

020

Wielki Piątek 2009

Od najdawniejszych czasów nie odprawia się tego dnia Mszy świętej. W godzinach popołudniowych, odprawia się nabożeństwo: Liturgię Męki Pańskiej. Obrzęd ten składa się z trzech części: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia święta.
Jest to dzień męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Dzień modlitewnej ciszy, ale nie żałoby. Stajemy w tym dniu pod Krzyżem Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, który stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Przeżycie liturgii Wielkiego Piątku wyciska na naszej duszy niezatarty znak ucznia Chrystusowego i umacnia miłość ku naszemu Odkupicielowi.

Czytaj dalej

031

Wielki Czwartek 2009

W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych odprawiana jest przed południem Msza Krzyżma . Podczas tej Mszy błogosławi się oleje święte: krzyżmo, olej chorych, i olej katechumenów. Oleje te są używane przy liturgii sakramentów chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych i kapłaństwa.
W godzinach wieczornych jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Wszyscy kapłani w parafii, koncelebrują Mszę Wieczerzy Pańskiej, a wierni starają się uczestniczyć w niej w pełni, przyjmując Komunię świętą. Na hymn „Chwała na wysokości Bogu” uderza się w dzwony, po czym dzwony milkną aż do rozpoczęcia tego hymnu w Wigilię Paschalną. Po Ewangelii jest głoszona homilia, przypominająca główne tajemnice tego dnia, jakimi są: ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa oraz Chrystusowe przykazanie miłości. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament do bocznego ołtarza, tzw. Kaplicy Przechowania albo Ciemnicy, gdzie wierni do późnych godzin adorują Pana Jezusa.
Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu usuwa się z kropielnic wodę święconą, obnaża ołtarz, zdejmując obrusy i świeczniki.

Czytaj dalej

005

Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II

W naszej parafii obchody czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II odbywały się dwa dni. W niedzielę 29 marca w Chotumiu dzieci ze Szkoły Podstawowej z Chotumia pod kierunkiem pani katechetki Elżbiety Tokarskiej przygotowały program słowno muzyczny o życiu Sługi Bożego Jana Pawła II.
W czwartek 2 kwietnia w sam dzień śmierci w Sulerzyżu o godz. 20.00 odbył się różaniec prowadzony przez panią katechetkę Bożenę Załuska wraz z młodzieżą. Następnie była sprawowana Eucharystia o szybką beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, po której był przedstawiony program słowno muzyczny pod tytułem: Jan Paweł II – Nauczyciel prawdy. O godz. 21.37 biły dzwony, następnie po błogosławieństwie wszyscy rozeszli się w ciszy do domów.

Czytaj dalej