II Niedziela Zwykła 2017
sobota, 14 stycznia 2017
1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi,[...]
„Idźcie i głoście” - Kolędnicy Misyjni 2016⁄2017 dzieciom z Tajlandii
sobota, 14 stycznia 2017
W bieżącym roku duszpasterskim obchodzonym pod hasłem „Idźcie i głoście” kontynuując wieloletnią tradycję naszej parafii kolędnicy misyjni ze[...]
Święto Chrztu Pańskiego 2017
sobota, 07 stycznia 2017
1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On[...]

II Niedziela Zwykła 2017

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.
2. Dzisiaj w naszej diecezji zbiórka do puszek dla rodzin poszkodowanych w Syrii w Aleppo. Będziemy składali ofiary do puszek po Mszy Świętej.
3 Dzisiaj o godz. 9.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrztu.
4. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu
5. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
6. Porządek kolędy:
Poniedziałek 16 stycznia od godz. 15.00 – Sulerzyż od p. Kowalskich
Wtorek 17 stycznia od godz. 9.00 – Sulerzyż od p. Delura
Wtorek 17 stycznia od godz. 14.15 – Budy Rumockie
7. Spotkanie członów Parafialnej Rady Gospodarczej 29 stycznia o godz. 16.00, a Parafialnej Rady Duszpasterskiej 5 lutego o godz. 16.00.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia.

Czytaj dalej

„Idźcie i głoście” – Kolędnicy Misyjni 2016⁄2017 dzieciom z Tajlandii

W bieżącym roku duszpasterskim obchodzonym pod hasłem „Idźcie i głoście” kontynuując wieloletnią tradycję naszej parafii kolędnicy misyjni ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gumowie wyruszyli na kolędowy szlak. W dniu 7 stycznia 2017r. odwiedzili rodziny mieszkające we wsi Chotum, aby głosić narodzenie Jezusa – naszego Zbawiciela i wspomóc dzieci z Tajlandii. Mimo mroźnej pogody do odwiedzanych domów wnosili radość i pokój, a w przedstawianej scence przybliżali warunki w jakich żyją ich rówieśnicy z tego odległego azjatyckiego kraju. Mieszkańcy z życzliwością przyjmowali wytrwałych kolędników częstując ich słodyczami, gorącą herbatą i obiadem Składali również ofiary do misyjnej skarbonki.
Bóg zapłać wszystkim, którzy nas przyjęli.

Czytaj dalej

Święto Chrztu Pańskiego 2017

1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”
2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata
3. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru. Porządek kolędy:
Poniedziałek 9 stycznia od godz. 15.00 – Gumowo kolonia
Wtorek 10 stycznia od godz. 9.00 – Sulerzyż od p. Podleckich do p. Głowackich
Wtorek 10 stycznia od godz. 14.15 – Ościsłowo kolonia pod lasem
Środa 11 stycznia od godz. 9.00 – Rumoka wieś
Czwartek 12 stycznia od 9.00 – Rumoka kolonia
Piątek 13 stycznia od 13.15 – Ościsłowo kolonia za szkołą
Sobota 14 stycznia od 9.00 – Ościsłowo wieś
Poniedziałek 16 stycznia od godz. 15.00 – Sulerzyż od p. Kowalskich
Wtorek 17 stycznia od godz. 9.00 – Sulerzyż od p. Delura
Wtorek 17 stycznia od godz. 14.15 – Budy Rumockie
4. Spotkanie członów Parafialnej Rady Gospodarczej 29 stycznia o godz. 16.00, a Parafialnej Rady Duszpasterskiej 5 lutego o godz. 16.00.
5. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia.

Czytaj dalej

Świętej Bożej Rodzicielki 2017

1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane
2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia
3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
4. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte jak w niedzielę. Tradycyjnie Orszak Trzech Króli o godz. 9.00 zapraszam dorosłych i dzieci do udziału w orszaku.
5. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci, dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam tę dodatkową składkę ofiarności parafian.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca adoracja i spowiedź od godz. 16.00. W czwartek w modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem
7. W następną niedzielę o godz. 9.00 nastąpi przyrzeczenie członów Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Gospodarczej.
8. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym
9. Porządek kolędy:
Poniedziałek 2 stycznia od godz. 15.00 – Baraki Chotumskie
Wtorek 3 stycznia od godz. 9.00 – Nowa Wieś
Wtorek 3 stycznia od godz. 15.00 – Kanigówek
Środa 4 stycznia od godz. 9.00 – Rutki Borki i Bronisze
Czwartek 5 stycznia od 9.00 – Gumowo od p. Rudnickich
Sobota 7 stycznia od 9.00 – Gumowo od p. Brzozów
Poniedziałek 9 stycznia od godz. 15.00 – Gumowo kolonia
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia.

Czytaj dalej

IMG_2884

Boże Narodzenia 2016

1 „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność.
2. Dziś jeszcze Msze Święte o godz. 10.30 w Chotumiu i 12.00 w Sulerzyżu. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, porządek Mszy niedzielny. O godz. 8.45 jasełka na które zapraszam. W liturgii Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina, że prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości.
3. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. W środę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych. Tego dnia na świąteczną Eucharystię zapraszam szczególnie rodziców z małymi dziećmi – zostanie im udzielone specjalne błogosławieństwo. W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą.
4. W środę 28 grudnia o godz. 17.30 spotkanie modlitewne nowej wspólnoty ewangelizacyjne. Zapraszam bardzo serdecznie.
5. Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Eucharystię i specjalne nabożeństwo o godz. 17.00.
6. We wtorek 27 grudnia w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii.
Porządek kolędy:
Wtorek 27 grudnia od godz. 9.00 – Wólka Rydzewska
Środa 28 grudnia od godz. 9.00 – Rydzewo od p. Kińskich
Czwartek 29 grudnia od 9.00 – Rydzewo od p. Tarnowskich
Piątek 30 grudnia od 9.00 – Chotum od p. Potyrałów
Sobota 31 grudnia od 9.00 – Chotum od p. Oleksińskich
Poniedziałek 2 stycznia od godz. 15.00 – Baraki Chotumskie
6. Dziękuję mieszkańcom wioski Rydzewo za dekoracje kościoła na święta.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia.

Czytaj dalej