Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2015
piątek, 20 listopada 2015
1. Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji[...]
XXXIII Niedziela Zwykła 2015
sobota, 14 listopada 2015
Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy[...]
Ogólnopolski Konkurs Papieski 2015
piątek, 13 listopada 2015
W październiku w naszej parafii przeżywaliśmy piękne chwile spotkania z Maryją w czasie peregrynacji Kopii Jasnogórskiego Obrazu MB[...]

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2015

1. Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
2. Dziś zbiórka do puszek na paczki z naszej parafii.
3. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.
4. Następna niedziela to pierwsza niedziela Adwentu.
5. W tym tygodniu na remont organów złożyli ofiarę: Jakubowscy 100zł, Karasiewicz 50zł. Szerszyńscy 100zł, Głogowska Wioletta 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XXXIII Niedziela Zwykła 2015

  1. Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.
  2. Dziś mieszkańcy Rydzewa biorą Obraz Matki Bożej Częstochowskiej na nawiedzenie rodzin.
  3. Dziś zbiórka do puszek na Światowe Dni Młodzieży.
  4. W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Podczas sobotnich Mszy Świętych będziemy polecać Panu Bogu siostry klauzurowe, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie w intencjach Kościoła i świata, a więc i za nas tu zgromadzonych.
  5. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Po Mszach zbiórka do puszek dla paczki dla dzieci z naszej parafii.
  6. W tym tygodniu na remont organów złożyli ofiarę: Kaniecka Irena 100zł, Miączyńska 100zł. Kanigowska Alina 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
  7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Papieski 2015

W październiku w naszej parafii przeżywaliśmy piękne chwile spotkania z Maryją w czasie peregrynacji Kopii Jasnogórskiego Obrazu MB Częstochowskiej i XV Dzień Papieski pod hasłem „ Jan Paweł II – Patron Rodziny”, który zawsze jest dziękczynieniem za kanonizację Największego Polaka.
W tym roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Żołnierzy AK w Ościsłowie przygotowani pod kierunkiem p. Bożeny Załuski wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim organizowanym przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowania uczniów osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II.. Laureaci są nagradzani za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.
Dwie uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do ścisłego 20 – osobowego grona laureatów X edycji tego konkursu , która obejmowała szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W kategorii szkół podstawowych w tym roku nie udało się zakwalifikować do grona laureatów, zaś w kategorii gimnazjów dwie uczennice klasy III zajęły miejsca na podium – I miejsce zajęła Paulina Łukasik, a na III miejscu uplasowała się Ilona Rudnicka
W sobotę 07.11. 2015 r. nasze laureatki pod opieką dyrektora szkoły p. Marka Marcinkowskiego wzięły udział w uroczystości wręczenia nagród w budynku Instytutu w Warszawie. Gala rozpoczęła się Eucharystią w dolnym kościele Świątyni Bożej Opatrzności, którą odprawił ks. prałat Aleksander Seniuk – Wicedyrektor Instytutu i delegat ds. kultury Archidiecezji Warszawskiej.
Sobotnią uroczystość uświetnił występ chrześcijańskiego zespołu La Pallotina, którego liderem jest pallotyn, ks. Andrzej Daniewicz wraz z towarzyszącą mu wokalistką – Martyną Melosik. Jest on także twórcą repertuaru, wokalistą i gitarzystą zespołu. Rockowo-balladowy zespół występujący na chrześcijańskich festiwalach i innych imprezach artystycznych jest nowatorską formą ewangelizacji młodzieży. Laureaci i wyróżnieni oraz ich opiekunowie mieli również okazję obejrzeć ekspozycję numizmatyczno-medalierską autorstwa pracownika Archiwum Instytutu pt. Święty Jan Paweł II oraz wystawę fotograficzną poświęconą ks. J. Twardowskiemu pt. Dom księdza Jana.
Serdeczne podziękowania należą się naszym uczennicom Ilonce i Paulince za godne reprezentowanie szkoły i parafii oraz Panu Dyrektorowi za opiekę nad laureatkami, natomiast przewodniczącej SU gimnazjum Angelice za obsługę fotograficzną.
Bożena Załuska

XXXII Niedziela Zwykła 2015

1. Dziś – trzydziesta druga niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Słowo Boże tej niedzieli każe nam patrzeć na bliźnich i ich czyny oczyma Chrystusa, który bezbłędnie ocenia intencje i motywy działania każdego człowieka oraz jego możliwości. Swoimi modlitwami i ofiarami finansowymi pospieszmy w tym roku z pomocą wyznawcom Chrystusa prześladowanym za wiarę w Syrii.
2. Celem kończącego się dziś Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci są między innymi wypominki za zmarłych. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić dziś lub w najbliższym czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
3. We wtorek kończy się nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Wólce Rydzewskiej. Msza św. w intencji mieszkańców tej wioski we wtorek o godz. 17.30. Obraz przejmują mieszkańcy Rydzewa w najbliższą niedzielę z kościoła.
4. W środę – 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
5. W następną niedzielę zbiórka do puszek na Światowe Dni Młodzieży.
6. W tym tygodniu na remont organów złożyli ofiarę: Szczecińscy 50zł, Stanisław Niszczota 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

Wszystkich Świętych 2015

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. W kościele Msza Święta o godz. 9.00 i o godz. 11.00 na cmentarzu.
2. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Uroczysta Msza Święta w naszym kościele o godz. 16.00 za zmarłych w ostatnim roku i wypominki za zmarłych oraz procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. Proszę przynieść lampiony.
3. Odpusty za zmarłych: wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać jeden raz na dzień. Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.
4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16.00 w sobotę różaniec o godz. 15.30.
5. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Po Msza zbiórka do puszek na Chrześcijan w Syrii.
6. Dziękuję mieszkańcom Chotumia za wywóz śmieci z cmentarza.
7. Przyjmuję na wypominki za zmarłych z naszych rodzin, w których będziemy się modlić od 1 listopada przez cały rok.
8. W tym tygodniu na remont organów złożyli ofiarę: Dymkowscy 200zł, Grzankowscy 50zł, Janina Niszczota 50zł, Pięta 100zł, Bronisława Lewandowska 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego

1. Dziś –uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego czyli dnia, w którym ten budynek został przeznaczony na sprawowanie w nim kultu Bożego. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego i utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.
2. Dziś akcja „Napełnij dzban”. Młodzież przedstawia program o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i zbiera pieniądze po Msza św. na przyjazd młodzieży z Armenii, Gruzji, Wenezueli, Peru i Urugwaju.
3. Dziś liczenie wszystkich wiernych przystępujących do Komunii i będących w kościele.
4. Dziś rozpoczynamy peregrynację Obrazu Pani Jasnogórskiej po naszych rodzina od wioski Wólka Rydzewska. Obraz będzie dobę w każdej rodzinie.
5. W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele. Ponawiam zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych, młodzież i dzieci.
6. Za tydzień – uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Msza Święta w kościele o godz. 9.00 i na cmentarzu o godz. 11.00. przed Mszą odbędzie się procesja połączona z wypominkami i modlitwą za zmarłych.
7. Przypominam o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Proszę też o zainteresowanie się grobami duszpasterzy i grobami opuszczonymi. Proszę o segregację śmieci i porządek na cmentarzu.
8. Przyjmuję na wypominki za zmarłych z naszych rodzin, w których będziemy się modlić od 1 listopada przez cały rok.
9. W tym tygodniu na remont organów złożyli ofiarę: Helena Nawrocka 50zł, Jan Mochol 100zł, Michał Bielski 100zł, Grzegorz Nurzyński 100zł, Janusz Lazarski 150zł, Tadeusz Uznański 100zł, Szymon Kacprzak 100zł, Muzińscy 200zł, Brzozowscy 150zł, Barwińscy 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XXIX Niedziela Zwykła 2015

1. Dziś – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Światowy Dzień Misyjny, będący świętem patronalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Naszą chlubą są misjonarze i wolontariusze misyjni pochodzący z naszej parafii. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach.
2. Dziś swoją modlitwą obejmujemy również pracowników służby zdrowia z racji święta św. Łukasza, ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu liturgicznym na dzień 18 października.
3. Za tydzień – uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła.
4. Za tydzień akcja „Napełnij dzban”. Młodzież będzie przedstawiała program o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i zbierała pieniądze po Msza św. na przyjazd młodzieży z Armenii, Gruzji, Wenezueli, Peru i Urugwaju.
5. Przyjmuję na wypominki za zmarłych z naszych rodzin, w których będziemy się modlić od 1 listopada przez cały rok.
6. W tym tygodniu na remont organów złożyli ofiarę: Wierzchowscy 100zł, Bitkowscy z Rumoki 200zł, Cieniawa 50zł, Sikorska 100zł, Zmudczyńscy 100zł, Tarnowska 100zł anonimowa 350zł. Za ofiary Bóg zapłać.
7. Proszę wpłacać na prenumeratę Rycerz Niepokalanej
8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej