Chrzest Święty

Chrzest święty jest pierwszym sakramentem, jakiego udziela się w Kościele katolickim. Można powiedzieć, że jest on niejako „bramą” prowadzącą do przyjmowania innych sakramentów. Bez ważnie udzielonego chrztu nie można przyjąć ważnie żadnego innego sakramentu. Jest to sakrament, którego udziela się tylko raz w życiu. Pozostawia on na ochrzczonym niezatarte znamię, dlatego chrztu świętego nie można po jego udzieleniu odwołać ani unieważnić. Na zawsze pozostaje się osobą ochrzczoną. Stąd decyzja o chrzcie świętym, którą zazwyczaj podejmują rodzice małego dziecka, jest bardzo odpowiedzialna. Przez swoją decyzję rodzice wprowadzają dziecko we wspólnotę ochrzczonych. Muszą zatem zdawać sobie sprawę z powagi wydarzenia i konsekwencji jakie z niego wynikają.
Aby ochrzcić dziecko wystarczy zgoda jednego z rodziców lub prawnego opiekuna, gdy są takie okoliczności. Chcąc ochrzcić dziecko należy udać się do kancelarii parafialnej. Tam trzeba przedstawić akt urodzenia dziecka wraz z własnym dowodem tożsamości. W kancelarii parafialnej należy z duszpasterzem ustalić termin chrztu, a także podać dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres, datę urodzenia). Można wybrać dwoje rodziców chrzestnych albo tylko jednego lub jedną – tzn. że rodzicami chrzestnymi mogą być albo mężczyzna i kobieta albo tylko kobieta lub tylko mężczyzna, nie natomiast dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. Należy pamiętać, że rodzice chrzestni powinni posiadać dobrą opinię w kwestiach wiary i moralności. Jeżeli rodzice chrzestni pochodzą z innej parafii niż parafia chrztu w kancelarii należy przedstawić dokument stwierdzający, że dana osoba może podjąć obowiązki rodzica chrzestnego. Dokument taki powinien być wystawiony przez duszpasterza z parafii zamieszkania kandydata na rodzica chrzestnego. Zgodnie z prawem kanonicznym parafianinem staje się ten, kto z zamiarem stałego pobytu zamieszkuje na terenie parafii powyżej 3 miesięcy. W naszej parafii sakrament chrztu jest udzielany w II Niedzielę miesiąca podczas Mszy św. niedzielnej o godz. 12:00.

Komunia Święta

Pierwsza Komunia św. w roku szkolnym 2017/18 odbędzie się 27.05.2018r. o godzinie 12.00, a Odnowienie przyrzeczeń chrztu o godzinie 9.00.

Dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej mają swoje spotkania przygotowujące wraz z rodzicami w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.00

Dzieci przygotowujące się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego mają spotkania przygotowujące wraz z rodzicami w drugą niedzielę miesiąca o godz. 9.00.

Bierzmowanie

To sakrament, którego nazwa opiera się na staropolskim słowie „bierzmo”, które oznacza belkę podtrzymującą strop w starych domach. Istotnie bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, które umacnia otrzymującego go szczególną łaską Ducha Świętego. Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, według niej żył oraz jeszcze głębiej zjednoczył się z Chrystusem. Przez sakrament bierzmowania zostaje udzielonych kandydatowi siedem darów Ducha Świętego: mądrość, rozum, rada, męstwo, pobożność, umiejętność, bojaźń Boża.

Spotkania – każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00.

Małżeństwo

Małżeństwo jest to sakrament, poprzez który Bóg umacnia i uświęca wzajemną miłość mężczyzny i kobiety oraz uzdalnia ich do bycia dobrymi małżonkami i rodzicami.
Małżeństwo jest drugim sakramentem przyjmowanym w służbie wspólnoty Kościoła – by go tworzyć zgodnie z zamysłem Stwórcy. Wbrew obiegowej opinii sakramentu tego nie udziela kapłan, ale udzielającymi go są sami narzeczeni, którzy wypowiadają formułę przysięgi małżeńskiej. Sakrament małżeństwa mogą zawrzeć osoby, które nie pozostają w ważnym sakramentalnym związku małżeńskim tzn. nie zawarły sakramentu małżeństwa wcześniej.
Chcąc zawrzeć związek małżeński należy przyjść do kancelarii parafialnej około 3 miesięcy przed planowaną uroczystością w celu uzgodnienia spraw formalnych.

Do kancelarii należy dostarczyć:

 • jeżeli obie strony nie zamieszkują terenu naszej parafii zgodę proboszcza parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na odbycie przygotowania przedmałżeńskiego i udzielenie sakramentu w naszej parafii lub licencję do udzielenie tego sakramentu w naszej parafii;
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego w trzech kopiach, który poświadcza zdolność do zawarcia związku małżeńskiego (jeżeli chodzi o małżeństwo konkordatowe);
 • akt chrztu świętego nie starszy niż 3 miesiące od daty ślubu – jeżeli strony lub jedna ze stron zostały ochrzczone w innej parafii niż parafia ślubu;
 • dane dotyczące świadków małżeństwa, imię i nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania;
 • zaświadczenie o ukończonej katechizacji;
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania przedmałżeńskiego;

Kapłaństwo

Jest to sakrament, który daje władzę składania ofiary Mszy Świętej i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego jej wykonywania. Należy do sakramentów służby wspólnoty Kościoła.

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia.
Jest to sakrament, w którym chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia. Można go też powtarzać. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty z Bogiem w wieczności. 
Bardzo ważne jest, by chory znalazł wsparcie w swoich bliskich, którzy jak najliczniej mają w nim uczestniczyć. Ważne, by wspierali oni chorego nie tylko przez samą obecność, ale również przez modlitwę i Komunię św. Można powiedzieć, że to właśnie rodzina i najbliżsi są odpowiedzialni przed Panem Bogiem za pomoc chorym w przyjęciu namaszczenia. Wspólnotowy charakter sakramentu namaszczenia chorych najlepiej widać w połączeniu go z Mszą św. z licznym udziałem wiernych, co bardzo często się dzieje np. podczas parafialnych rekolekcji.
Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną świecą, wodą święconą, kropidłem, ręczniczkiem oraz szklanką z wodą. Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.
Kapłan w naszej parafii udziela sakramentu namaszczenia chorych, gdy zostanie o to poproszony przez samego chorego lub zatroskaną o niego rodzinę. Nie czekajmy z decyzją o udzieleniu tego sakramentu, gdy jest taka potrzeba. Z księdzem można skontaktować się telefonicznie lub osobiście w celu zgłoszenia konieczności przyjechania do osoby chorej.

Pogrzeb

Doświadczenie straty kogoś bliskiego jest dla nas najczęściej bardzo ciężkim doświadczeniem. Poczucie pustki, osamotnienia, czasami buntu wobec tych wydarzeń są charakterystycznymi zachowaniami w żałobie. Szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania i modlimy się za naszych zmarłych. Po śmierci naszych bliskich w chrześcijańskiej wierze chcemy zapewnić im godny, religijny pochówek. Łączy się to z naszą wiarą w zmartwychwstanie i życie wieczne po śmierci.
Chcąc ustalić obrzęd pochówku należy u duszpasterza zgłosić śmierć bliskiej osoby i przedstawić akt zgonu oraz zaświadczenie o zgonie, które umożliwia prawne dokonanie pochówku. W kancelarii wraz z księdzem trzeba ustalić datę pogrzebu oraz ewentualne dodatkowe okoliczności, np. dotyczące miejsca na cmentarzu lub w przypadku kremacji.


Informacje parafialne

 • Parafia Rzymskokatolicka
  pw. Św. Mikołaja w Sulerzyżu

  Sulerzyż 48, 06-452 Ościsłowo
  Tel. 236719076
  E-mail: proboszcz@sulerzyz.pl

 • Biuro Parafialne

  poniedziałek - sobota 1700 - 1745
  ( od kwietnia do września)

  poniedziałek - sobota 1600 - 1645
  ( od października do marca)

 • Numer konta bankowego:

  22 8230 0007 3000 9509 2000 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Porządek Mszy Świętych

 • W niedzielę i uroczystości

  W Sulerzyżu: godz. 900 i 1200
  W Chotumiu: godz. 1030

 • W dni powszednie

  Sulerzyż:
  godz. 1800 ( od kwietnia do września)
  godz. 1700 (od października do marca)

 • Spowiedź

  15 minut przed każdą Mszą świętą
  Pierwszy piątek miesiąca
  Adoracja i spowiedź od godz. 1700 do 1800
  Pierwsza sobota miesiąca
  Adoracja i różaniec od godz. 1700 do 1800
  Pierwsza niedziela miesiąca
  Adoracja po Mszy św. o godz. 1200

  Nabożeństwo do św. Anny w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św.
  Nabożeństwo do św. Mikołaja w pierwszą środę miesiąca po Mszy św.

Skrzynka kontaktowa

[contact-form-7 404 "Not Found"]

pageview');