Organem doradczym w parafii jest Parafialna Rada Ekonomiczna. W kodeksie Prawa Kanonicznego mamy sformułowany zapis, który mówi, że w każdej parafii proboszcz jest zobowiązany powołać Parafialną Radę Ekonomiczną , która ma głos doradczy, przewodniczącym jest proboszcz. Uchwały i decyzje podejmowane przy nieobecności proboszcza lub wbrew jego woli są nieważne. W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej wszystkie czynności prawne podejmuje proboszcz. Zasadniczym celem Rady jest świadczenie pomocy proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi. Parafialna Rada Ekonomiczna ma realizować ten cel poprzez: wymianę opinii w sprawach natury ekonomicznej, podejmowaniem inicjatyw i działań służących właściwemu gospodarowaniu majątkiem parafialnym.

Członków Rady wybiera proboszcz, oni powinni odznaczać się prawością i doświadczeniem w sprawach natury ekonomicznej. Kadencja trwa 5 lat, a każdy jej członek może zostać powołany do Rady na kolejną kadencję. Do obowiązków proboszcza należy: zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady, przynajmniej raz na pół roku, zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń w razie potrzeby. Rada powinna mieć wybranego sekretarza, który zajmuje się sporządzaniem i odczytywaniem protokołu posiedzeń. Księga protokołów powinna być przechowywana w archiwum parafialnym. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

Aktualna Rada Parafialna została zaprzysiężona we wrześniu 2017r.


Informacje parafialne

 • Parafia Rzymskokatolicka
  pw. Św. Mikołaja w Sulerzyżu

  Sulerzyż 48, 06-452 Ościsłowo
  Tel. 236719076
  E-mail: proboszcz@sulerzyz.pl

 • Biuro Parafialne

  poniedziałek - sobota 1700 - 1745
  ( od kwietnia do września)

  poniedziałek - sobota 1600 - 1645
  ( od października do marca)

 • Numer konta bankowego:

  22 8230 0007 3000 9509 2000 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Porządek Mszy Świętych

 • W niedzielę i uroczystości

  W Sulerzyżu: godz. 900 i 1200
  W Chotumiu: godz. 1030

 • W dni powszednie

  Sulerzyż:
  godz. 1800 ( od kwietnia do września)
  godz. 1700 (od października do marca)

 • Spowiedź

  15 minut przed każdą Mszą świętą
  Pierwszy piątek miesiąca
  Adoracja i spowiedź od godz. 1700 do 1800
  Pierwsza sobota miesiąca
  Adoracja i różaniec od godz. 1700 do 1800
  Pierwsza niedziela miesiąca
  Adoracja po Mszy św. o godz. 1200

  Nabożeństwo do św. Anny w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św.
  Nabożeństwo do św. Mikołaja w pierwszą środę miesiąca po Mszy św.

Skrzynka kontaktowa

[contact-form-7 404 "Not Found"]

pageview');