Archiwa tagu: Wielkanoc

026

Wielkanoc i Wigilia Paschalna 2015

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną. Procesja ta pierwotnie obchodziła cmentarz, który zwykle znajdował się w pobliżu kościoła, by oznajmić leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Ze względów praktycznych w wielu miejscach w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc Zmartwychwstania, ale przenoszona jest na niedzielny poranek.

Czytaj dalej

VI niedziela Wielkanocy 2014

 1. Wciąż trwamy radości paschalnej, przeżywając dziś 6. niedzielę Wielkanocy. Niech nie przestanie rozbrzmiewać w naszych sercach, myślach i rozmowach prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa, która jest podstawą naszej wiary. Przypomniała nam o tym również dzisiejsza liturgia.
 2. Dziś o godz. 12.00 dzieci klas IV odnawiają przyrzeczenia chrztu świętego. Dziękuję rodzicom za obrusy do kościoła jako za dar ołtarza. Dzieci będą miały biały tydzień.
 3. Jutro, 26 maja, będziemy obchodzić Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki. Msza św. w intencji wszystkich mam z naszej parafii zostanie odprawiona jutro o godz.18.00. Do udziału w niej zapraszamy serdecznie całe rodziny.
 4. W sobotę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.
 5. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
 6. W tym tygodniu została złożona ofiara anonimowa na potrzeby parafii 50zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 7. Dziękuję wszystkim, którzy w Chotumiu zalewali fundamenty pod nowe ogrodzenie i uporządkowali ścięte drzewo. Jeśli ktoś ma kamienie polne na ogrodzenie w Chotumiu to proszę się zgłosić.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

V niedziela Wielkanocy 2014

 1. Liturgia 5. niedzieli Wielkanocy ukazuje nam ustanowienie pierwszych diakonów. Co z kolei ma nam przypominać, że każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi. Może warto by było sobie postawić pytanie, jak to konkretnie wygląda w naszym codziennym życiu.
 2. Dziś o godz. 12.00 Gminny Dzień Strażaka, poświęcenie sztandaru dla OSP Ościsłowo.
 3. Przypominam, że w miesiącu maju tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa majowe, podczas których jest śpiewana Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich codziennie o godz.18.00.
 4. W sobotę, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Tego dnia będziemy się modlili za Kościół w Chinach.
 5. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Bierzmowanie odbędzie się 7 czerwca o godz. 11.00.
 6. W sobotę o godz. 10.15 spowiedź dzieci i rodziców przed Odnowieniem chrztu świętego.
 7. W następną niedzielę o godz. 12.00 odbędzie się w naszej parafii Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.
 8. W związku z podpisaniem przez Parafię św. Mikołaja w Sulerzyżu w dniu 13.05.2014 umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa I Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przez odnowienie elewacji zabytkowej kaplicy w Chotumiu, wykonanie chodników i ogrodzenia wokół kościoła”, proszę wszystkich potencjalnych wykonawców, a także inspektora nadzoru do składania ofert na wykonanie zadania. Oferty proszę składać w Kancelarii Parafialnej do 20.10.2014 roku .  Zakres prac powinien być zgodny z przedmiarem robót, który można otrzymać w Kancelarii Parafialnej oraz jest wywieszony na parafialnej tablicy ogłoszeń.
 9. W tym tygodniu została złożona ofiara anonimowa na potrzeby parafii 200zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

IV niedziela Wielkanocy 2014

 1. Dzisiejsza, 4. niedziela Wielkanocy, jest tradycyjnie nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza jest to dzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Nie bójmy się modlić o powołania do życia konsekrowanego, gdyż każda osoba poświęcona Bogu to wielki dar nie tylko dla rodziny, ale także dla wspólnoty parafialnej, z której dana osoba się wywodzi, i wreszcie dla całego Kościoła.
 2. We wtorek, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską.
 3. W piątek, 16 maja, przypada święto patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika.
 4. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Bierzmowanie odbędzie się 7 czerwca o godz. 11.00.
 5. W sobotę o godz. 16.00 spotkanie rady gospodarczej i duszpasterskiej.
 6. Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych codziennie w naszym kościele o godz.18.00 Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na to nabożeństwo wspólnie z sąsiadami czy w gronie rodzinnym, przed kapliczką Matki Bożej czy też w domu przed Jej obrazem
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

II niedziela Wielkanocy, Miłosierdzia Bożego 2014

 1. Obchodzimy dziś 2. niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia. Liturgia tego dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas.
 2. Dziś dzień kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Łączmy się z papieżem Franciszkiem i wiernymi na Placu św. Piotra i dziękujmy za dar kanonizacji naszego rodaka. Za chwilę zapalimy świece od Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia, które weźmiemy do domów. Wieczorem z całą rodziną odmówmy modlitwę dziękczynną za dar kanonizacji.
 3. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia.
 4. Jutro w poniedziałek, 28 kwietnia, będziemy obchodzić liturgiczną uroczystość św. Wojciecha.
 5. W połowie tygodnia wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz.18.00.
 6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.00.
 7. W pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. w naszym kościele jak w niedzielę.
 8. Proszę mieszkańców Gumowa o rozebranie dekoracji kościoła.
 9. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli: Grażyna Kowalska 100zł i ofiara anonimowa 50zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 10. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mariusz Godlewski z Rutek Borek i Monika Zkorupska ze Skarżynek zapowiedź pierwsza.
 11. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

027

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 2. Jutro w drugi dzień świąt porządek Mszy św. niedzielny.
 3. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, przypadająca 23 kwietnia, została w tym roku przeniesiona na 28 kwietnia, już po zakończeniu oktawy Wielkanocy.
 4. Z tego samego powodu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą ten obowiązek.
 5. W sobotę 26 kwietnia o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. polowa w lesie Ościsłowskim w int pomordowanych ofiar hitlerowskich.
 6. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia, dzień kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Tego dnia nastąpi uroczyste przekazanie „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” wszystkim parafianom. Będzie to wyraz duchowej łączności wszystkich wiernych z Ojcem Świętym Franciszkiem i wiernymi zebranymi na uroczystości kanonizacyjnej w Watykanie. Proszę każdą rodzinę o przyniesienie świec, które będą odpalone od lampionu i zostaną zaniesione do domu.
 7. Dziękuję mieszkańcom Gumowa za dekorację kościoła.
 8. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli p. Pacuszka z Bud Rumockich. Bóg zapłać.
 9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej