VI Niedziela Zwykła 2017

1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
2. Dzisiaj o godz. 9.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
3. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
4. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, 
i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
5. We wtorek o 17.30 Msza św. o błogo. Boże dla mieszkańców Ościsłowa na zakończenie peregrynacji Obrazu M B Częstochowskiej.
6. W następną niedzielę o godz. 12.00 przejmują obraz M B Częstochowskiej mieszkańcy Sulerzyża.
7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej Gościa Niedzielnego.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia.

INTENCJE MSZALNE: 13 – 19 II 2017 r.
Poniedziałek
godz. 17.00 + Genowefę Jabłecką ucz. pog.
godz. 17.30 + Zygmunta i Halinę Purzyckich, Andrzeja i Dariusza Purzyckich   
Wtorek
godz. 17.00 + Rafała Grzywińskiego ucz. pog.
godz. 17.00 O błogo Boże dla mieszkańców Ościsłowo 
Środa godz. 17.00
+ Teresę i Jana Szuba.
Czwartek godz. 17.00
+ Alfredę i Jana Kęsików.
Piątek godz. 17.00
+ Romualda Butryna ucz. pog
Sobota godz. 17.00
+ Mariana Biedrzyckiego w 1 r. ś.  
Niedziela
godz. 09.00 + Leszka, Roberta, Mirosława, Waldemara Sikorskich, Grzegorza Szcześniaka i rodziców Wrońskich.
godz. 10.30 + Tadeusza Wojciechowskiego ucz. pog.

Dodaj komentarz