XXXIII Niedziela Zwykła 2016

  1. Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.
  2. Dzisiaj spotkanie dla dzieci i ich rodziców przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrztu.
  3. Dzisiaj VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Będziemy zbierać ofiary do puszek dla Kościoła w Iraku.
  4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne (tytularne) Akcji Katolickiej, organizacji ludzi świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały realizować na co dzień w swoim życiu zawodowym i społecznym. Przy naszej parafii istnieje oddział tego stowarzyszenia, zapraszamy do wstąpieniem w jego szeregi.
  5.  W przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas. W naszej diecezji zakończenie Roku Świętego w sobotę.
  6. W następną niedzielę o godz. 12.00 mieszkańcy Ościsłowa przejmują obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
  7. W następną niedzielę Akcja Katolicka będzie zbierać ofiary do puszek na paczki dla dzieci.
  8. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia.

INTENCJE MSZALNE: 14 – 20 XI 2016 r.
Poniedziałek godz. 17.00
+ Barbarę Kamińską ucz. pog.
Wtorek
godz. 17.00 + Krystynę Drozdowską ucz. pog.
godz. 17.30 O błogo Boże dla mieszkańców Bud Rumockich.
Środa godz. 17.00
+ Romana Szczygielskiego ucz. pog.
Czwartek godz. 17.00
+ Romana Biedrzyckiego ucz. pog.
Piątek godz. 17.00
+ Włodzimierza Tokarskiego w 2 r. ś.
Sobota
godz. 17.00 + Zbigniewa Muzińskiego.
godz. 17.30 + Dziadków Konarskich i ich dzieci, rodziców Kosińskich i ich dzieci, Stefana Puchalskiego, Stanisława i Gertrudę Kamińskich, Tadeusza Kaczuka, Stanisławę i Józefa Szustowskich, Kazimierza Jaworskiego.
Niedziela
godz. 9.00 + Czesława, Zofię, Elżbietę, Kazimierza, Mirosławę Długoszewskich.
godz. 10.30 + Romana Palmowskiego w 4 r. ś.
godz. 12.00 W int. Parafii

Dodaj komentarz