Miesięczne archiwum: Październik 2016

Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła 2016

 1. Dziś obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Choć to data umowna, chcemy przez każdorazowy udział w Eucharystii tworzyć i umacniać wspólnotę Kościoła, wspólnotę braci i sióstr w jednej wierze
 2. We wtorek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Msza Święta w naszym kościele o godz. 9.00. O godz. 11.00 procesja żałobna na cmentarzu, podczas której będziemy się modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin oraz błogosławić groby. Po procesji Msza Święta za zmarłych spoczywających na cmentarzu.
 3. W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się w tym dniu za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, a w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Msza św. za zmarłych w ostatnim roku o godz. 16.00 a po niej procesja z lampionami na cmentarz i różaniec.
 4. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników. Proszę mieszkańców Gumowa by w poniedziałek wywieść śmieci z cmentarza.
 5. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.
 6. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek spowiedź i adoracja od godz. 16.00. W sobotę adoracja i różaniec od godz. 16.00.
 7. Proszę wpłacać na prenumeratę Rycerza Niepokalanej.
 8. Przyjmuję na wypominki za naszych zmarłych na następny rok, a także na Msze święte.
 9. W ostatnim tygodniu na potrzeby parafii wpłynęła ofiara od p. Ryblewskich 100zł. Bóg zapłać.
 10. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia. Zmarłych pragnę polecać Bożemu miłosierdziu

Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła 2016

 1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. Zapraszamy was, drodzy parafianie, do wspólnego odmawiania różańca codziennie o godz. 16.30 w naszym kościele parafialnym.
 2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o siostrze Teodorze. Ofiary składane dzisiaj do puszek przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjonarzom.
 3. Dzisiaj o godz. 12.00 mieszkańcy Bud Rumockich przejmują Obrazki Matki Bożej Częstochowskiej.
 4. Proszę wpłacać na prenumeratę Rycerza Niepokalanej.
 5. Przyjmuję na wypominki za naszych zmarłych na następny rok, a także na Msze święte.
 6. W ostatnim tygodniu na potrzeby parafii wpłynęły ofiary od p. Kurpiowskich 100zł i mieszkańców Rumoki 450zł, za ofiary Bóg zapłać.
 7. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia.

Czytaj dalej

IMG_2573

Wizytacja Biskupia J. E. Ks. Biskupa Piotra Libery 15.10.206

W dniu 15. października 2016 roku odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Libery Biskupa Płockiego.

Ksiądz Biskup spotkał się z ks. Mieczysławem Białowążem, rodzicami zmarłego ks. Ireneusza Żurawskiego, pracownikami parafialnymi, spotkał się z dyrektorami szkół i paniami katechetkami, był u chorych w domu. Był w Chotumiu gdzie poświęcił odnowiony kościół i odmówił różaniec. Na cmentarzu przy grobach zmarłych księży modlił się Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz spotkał się, ze przedstawicielami wspólnot istniejących w parafii i wysłuchał sprawozdań. Ksiądz Biskup poświęcił nową plebanię.

Niech słowa, jakie przyszło nam usłyszeć w ciągu tej wizytacji od naszego Biskupa, stanowią dla każdego z nas zachętę na obecne i przyszłe lata do jeszcze większego zaangażowania się na rzecz naszej chrześcijańskiej wspólnoty.

Dziękuję wszystkim moim Parafianom za troskę o naszą wspólnotę parafialną, zaangażowanie w dzieła materialne i duchowe w parafii, za wspieranie mnie i dobre słowo. Za wszystko, co przez 10. lat wspólnej pracy udało się nam wykonać. Bóg zapłać.

Czytaj dalej

XXIX Niedziela Zwykła 2016

 1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”.
 2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka.
 3. Dzisiaj jest liczenie wiernych i przystępujących do Komunii św. Proszę wychodzić z kościoła tak by można wszystkich policzyć.
 4. W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi.
 5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. Szczególnie będziemy modlić się za ś. Teodorę. Po Mszach będziemy zbierać ofiary na misje.
 6. W przyszłą niedzielę mieszkańcy Bud Rumockich przejmują obraz Matki Bożej.
 7. Proszę wpłacać na prenumeratę Rycerza Niepokalanej.
 8. Przyjmuję na wypominki za naszych zmarłych na następny rok, a także na Msze święte.
 9. W ubiegłym tygodniu w Chotumiu została odnowiona podłoga, a w ostatnim tygodniu zostało odnowione tabernakulum i zostały zrobione nowe meble do zakrystii.
 10. Na potrzeby parafii wpłynęła ofiara anonimowa 100zł, za ofiarę Bóg zapłać.
 11. Dziękuję państwu Wilczkom z Modełki za odnowienie tabernakulum w Chotumiu
 12. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia.

Czytaj dalej

XXVIII Niedziela Zwykła 2016

 1. Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Musimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski? Można powiedzieć, że tego uczymy się przez całe życie. O Bożą pomoc 
w procesie kształtowania w sobie wiary, ufności i wdzięczności pomodlimy się na różańcu.
 2. Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Chcemy również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Przedstawiciele naszej parafii czekają przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary.
 3. Dzisiaj o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas IV i V.
 4. Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówił, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy każdego dnia o godz. 16.30.
 5. W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej Eucharystii o godz. 17.00
 6. W piątek od godz. 16.00 spowiedź młodzieży do bierzmowania i świadków, a o 17.30 próba.
 7. W sobotę 15 października w naszej parafii odbędzie się wizytacja biskupią. Ks. Bp Piotr Libera będzie przez cały dzień w naszej parafii. Na godz. 12.00 zapraszam do Chotumia na wspólny różaniec z biskupem i poświęcenie odnowionego kościoła, na godz. 15.00 na cmentarz na wspólną Koronkę do Miłosierdzia, na 15.45 do kościoła na sprawozdanie z działalności wspólnot istniejących w parafii, na 17.00 na Mszę się ingresową z bierzmowaniem o błogosławieństwo dla całej parafii.
 8. W następną niedzielę odbędzie się liczenie wiernych i przystępujących do Komunii.
  Na potrzeby parafii wpłynęła ofiara anonimowa 100zł, za ofiarę Bóg zapłać.
 9. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia. Zmarłym w ostatnim czasie parafianom pragnę wypraszać dar życia wiecznego

Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła 2016

 1. W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołamy: „Panie, przymnóż nam wiary!”. To wołanie powtórzymy dzisiaj podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 12.00, kiedy będziemy modlić się o silną, głęboką wiarę dla wszystkich parafian.
 2. Dzisiaj o godz. 9.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii. Dzieci otrzymają różańce.
 3. Dzisiaj o godz. 16.00 spotkanie Rad Parafialnych i przedstawicieli wspólnot.
 4. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa o godz. 16.30. Dzieci i młodzież także będą miały swoje nabożeństwa poniedziałek kl. I i II SP i I Gimnazjum, wtorek kl. III i IV SP i II Gimnazjum, środa kl. V i VI SP i III Gimnazjum. Poszczególne wioski od czwartku do niedzieli zgodnie z harmonogramem wywieszonym w gablocie.
 5. We wtorek nabożeństwo do św. Anny.
 6. W środę nabożeństwo do św. Mikołaja.
 7. W piątek o godz. 17.30. spotkanie młodzieży do bierzmowania.
 8. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek szczególną intencją wspólnej modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie, w piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania rodzaju ludzkiego. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 16.00.
 9. W piątek także przypada wspomnienie NMP Różańcowej.
 10. W przyszłą niedzielę już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Chcemy również złożyć swoją „cegiełkę” w budowę żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Młodzi przedstawiciele naszej parafii będą stać przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za składane ofiary
 11. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia. Zmarłym w ostatnim czasie parafianom pragnę wypraszać dar życia wiecznego

Czytaj dalej