XXV Niedziela Zwykła 2016

  1. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu.
  2. Dzisiaj św. Stanisława Kostki, patrona nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny. Spotkanie dzieci klas III, IV, V oraz ich rodziców o godz. 9.00.
  3. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości
  4. Dziś po Mszach Świętych zbieramy do puszek na KUL.
  5. Dziś o godz. 16.00 spotkanie Rady Parafialnej, Gospodarczej, KŻW, Akcji Katolickiej, wszystkich grup istniejących w parafii.
  6. W przyszłą niedzielę będziemy zbierać ofiary do puszek na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech.
  7. W tym tygodniu na potrzeby parafii została złożona ofiara od p. Żochowskich 100 zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
  8. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia. Zmarłym w ostatnim czasie parafianom pragnę wypraszać dar życia wiecznego

INTENCJE MSZALNE: 19 – 25 IX 2016 r.
Poniedziałek godz. 18.00
+ Alfredę, Leona, Michała Nawrockich.
Wtorek godz. 18.00
+ Rafała Grzywińskiego ucz. pog.
Środa godz. 18.00
+ Krystynę Drozdowską ucz. pog.
Czwartek godz. 18.00
+ Mariannę, Jana, Zdzisława, Jadwigę, Dariusza. Stanisława Cieślak, Janinę, Franciszka Zbyszyńskich, rodzinę Pawłowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek godz. 18.00
+ .
Sobota
godz. 18.00 + Marię i Tadeusza Wojdowskich ich rodziców, Włodzimierza i Jana Wojdowskich.
godz. 18.30 + Grzegorza, Antoniego i Franciszkę Tetkowskich, Bronisława i Genowefę Piotrowskich.
Niedziela
godz. 9.00 + Ireneusza Bończak w 13 r. ś, rodzinę Bończak i Ozdarskich.
godz. 10.30 + Rodziców Stanisławę i Józefa Sarnowskich.
godz. 12.00 W int Parafian.

Dodaj komentarz