XX Niedziela Zwykła 2016

1. Niełatwo jest być uczniem Chrystusa, ale pamiętajmy, że On zawsze przychodzi nam z pomocą i udziela potrzebnych darów. Prośmy Go, aby zawsze nam towarzyszył swoją łaską tak w godzinach pracy, jak i wypoczynku oraz umacniał nasze dobre sierpniowe postanowienia.

2. Dziś po Mszach świetych zbieramy do puszek na WSD w Płocku.

3. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętej Matki Bożej Zielnej. W naszej parafii odpust w Chotumiu, połaczony z dożynkami parafialnymi. Zapraszam wszystkich na sumę odpustową na godz. 12.00 do Chotumia. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Na zakończenie Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.

4. Jutrzejsza uroczystość to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cud nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.

5. Związek małżeński zamierzają zawrze: Tomasz Rogowski z Ciechanowa i Martyna Wiktorowicz z Chotumia zapowiedź druga, Przemysław Szustowski z Gumowa i Justyna Krępeć z Ciechanowa zapowiedź druga.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom składam serdeczne życzenia. Zmarłym w ostatnim czasie parafianom pragnę wypraszać dar życia wiecznego

INTENCJE MSZALNE: 15 – 21 VIII 2016 r.

Poniedziałek

godz. 9.00 O błogo. Boze w 81 r. urodzin dla Genowefy Pawłowskiej.

godz. 10.30 + Jadwigę, Franciszka, Ireneusza, Romana, Dariusza, Tomasza, Przybyłowskich, Roberta Kwiatkowskiego.

godz. 12.00 W int Parafian i Gości.

Wtorek godz. 18.00

+ Rodziców i dziadków Borowskich.

Środa godz. 18.00

+ Barbarę Kamińską ucz. pog.

Czwartek godz. 18.00

+ Franciszka Ziemińskiego ucz. pog.

Piątek

godz. 18.00 + Krystynę Milewską ucz. pog.

godz. 18.30 + Jadwigę i Józefa Nawrockich, brata Romana, żonę Jadwigę Nawrockich, siostrę Zofię Wernicką.

Sobota

godz. 17.00 Ślub: Beata Kucharska i Łukasz Romanowski.

Godz. 18.00 Ślub: Renata Nurzyńska i Marek Zieliński

Niedziela

godz. 9.00 + Grzegorza Uznańskiego, Bronisława Lewandowskiego, Rozalię i Framciszka Rutkowskich.

godz. 10.30 + Tadeusza Frankowskiego w 6 r.ś int od dzieci.

godz. 12.00 W int Parafii.

Dodaj komentarz