Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

VI Niedziela Wielkanocy 2016

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy maj – miesiąc, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by nam pomagała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga. Nabożeństwa majowe po Mszy wieczornej.
2. Dzisiaj zbieramy do puszek na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
3. Podczas dzisiejszej modlitwy maryjnej będziemy modlić się w intencji ludzi pracy. 1 maja obchodzimy wspomnienie Świętego Józefa Rzemieślnika. Będziemy prosić dobrego Boga, aby podejmowany przez ludzi pracy trud przynosił im osobistą satysfakcję i zapewniał środki do życia. Będziemy modlić się też za tych, którzy poszukują pracy, by spotykali życzliwych ludzi gotowych pospieszyć im z pomocą.
4. We wtorek, 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i głównej patronki naszej Ojczyzny. To również 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przyjdźmy 
w tym dniu do kościoła na Mszę Świętą. Msze Święte będą odprawione jak w niedzielę. Niech przez ten cały świąteczny dzień towarzyszy nam modlitwa za Polskę i za Polaków w kraju 
i na emigracji. Zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Również jutro, z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi, w swoich prywatnych pacierzach czy przez udział we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej Ojczyźnie.
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek będziemy się modlić o święte powołania zakonne i kapłańskie.W piątek o godz. 17.00 okazja do spowiedzi dla wszystkich, a po litanii loretańskiej odmówimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Spotkanie do bierzmowania. W sobotę różaniec o 17.00.
6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej Gościa Niedzielnego.
8. Solenizantów i jubilatów zapewniam o życzliwości i modlitwie. Zmarłych parafian polecam Bożemu miłosierdziu

Czytaj dalej

V Niedziela Wielkanocy 2016

1. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o tym, byśmy się wzajemnie miłowali. 
W początkach chrześcijaństwa wzajemna miłość pomiędzy uczniami Chrystusa przyciągała 
i inspirowała pogan. Warto o tym pamiętać i żyć tak, by inni widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa.
2. Dzisiaj obraz Matki Boskiej Częstochowskiej biorą mieszkańcy Rutek Borek i Bronisz.
3. Dzisiaj na godz. 15.00 zapraszam do kościoła młodzież z gimnazjum, młodzież ze szkół średnich oraz młodzież studiującą i pracującą do 35 roku życia.
4. W sobotę 30 kwietnia na godz. 12.00 zapraszam na Mszę polową w intencji ofiar terroru hitlerowskiego zamordowanych w lesie Ościsłowskim.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy maj. W naszej polskiej tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Każdego dnia po wieczornej Mszy Świętej, będziemy odprawiać nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej.
6. Ojciec Święty Franciszek zaapelował o pomoc humanitarną dla Ukrainy dlatego w następną niedzielę będziemy zbierać po Mszach ofiary do puszek na ten cel.
7. Związek małżeński zamierzają zawrzeć Grzegorz Kołakowski ze Stryjewa Wielkiego i Ewelina Stępińską z Rydzewa zapowiedź trzecia.
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej Gościa Niedzielnego.
9. Solenizantów i jubilatów zapewniam o życzliwości i modlitwie. Zmarłych parafian polecam Bożemu miłosierdziu

INTENCJE MSZALNE: 25 IV – 1 V 2016 r.
Poniedziałek godz. 18.00
+
Wtorek godz. 18.00
+ Jadwigę Maliszewską ucz. pog.
Środa godz. 18.00
+ Jana, Stanisława Kwiatkowskich, Stanisławę i Jadwigę Olszewskie
Czwartek godz. 18.00
+ Zdzisława Czajkowskiego w 7 r. ś.
Piątek godz. 18.00
+ Rodziców Żmudów i Szymańskich.
Sobota
godz. 17.00 Ślub: Łukasz Stanczewski i Anna Mańkowska.
godz. 18.00 + Jerzego Nawrockiego ucz. pog
Niedziela
godz. 9.00 + Zygmunta, Zofię i Leona Minich
godz. 10.30 + Męża Czesława Oleksińskiego w 2 r. ś, siostrę Barbarę Krukowską, rodziców Czesławę i Edmunda Szawłowskich i teściów Stanisławę i Kazimierza Oleksińskich
godz. 12.00 W int. Parafian.

IV Niedziela Wielkanocy 2016

W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy, że Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. Tak! Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami – swoimi owcami i każdego z nas pragnie obdarować życiem wiecznym, które wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za nieskończoną miłość Pana Boga i bądźmy Mu posłuszni.
To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza.
W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. Znajdźmy czas na spotkanie z Chrystusem we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.
W następną niedzielę 24 kwietnia na godz. 15.00 zapraszam do kościoła młodzież z gimnazjum, młodzież ze szkół średnich oraz młodzież studiującą i pracującą do 35 roku życia.
W następną niedzielę obraz Matki Boskiej Częstochowskiej biorą mieszkańcy Rutek Borek i Bronisz.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć Grzegorz Kołakowski ze Stryjewa Wielkiego i Ewelina Stępkowska z Rydzewa zapowiedź druga.
Zachęcam do czytania prasy katolickiej Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego.
Solenizantów i jubilatów zapewniam o życzliwości i modlitwie. Zmarłych parafian polecam Bożemu miłosierdziu

Czytaj dalej

III Niedziela Wielkanocy 2016

• Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcam do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego.
• W tym tygodniu 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.
• Zapraszam na niedzielę 24 kwietnia na godz. 15.00 do kościoła młodzież z gimnazjum, młodzież ze szkół średnich oraz młodzież studiującą i pracującą do 35 roku życia.
• Związek małżeński zamierzają zawrzeć Jarosław Śledź z Płońska i Agnieszka Kwiatkowska z Rumoki zapowiedź trzecia. Grzegorz Kołakowski ze Stryjewa Wielkiego i Ewelina Stępińska z Rydzewa zapowiedź pierwsza.
• W ostatnim tygodniu odbył się Wojewódzki Konkurs dla Gimnazjum pt. „Jan Paweł II – wychowawca młodzieży”. Laureatem tego konkusru została Monika Tarnowska z Publicznego Gimnazjum z Gumowa. Gratulujemy tak dużej wiedzy o św. Janie Pawle II.
• Zachęcam do czytania prasy katolickiej Gościa Niedzielnego.
• Solenizantów i jubilatów zapewniam o życzliwości i modlitwie. Zmarłych parafian polecam Bożemu miłosierdziu

Czytaj dalej

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego 2016

1. Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją 
w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku Miłosierdzia.
2. Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza Święta o godz. 18.00 Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców.
3. W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy 
w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcam nie tylko w tym szczególnym tygodniu wszystkich parafian do lektury Pisma Świętego.
4. W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.
5. Zapraszam na niedzielę 24 kwietnia na godz. 15.00 do kościoła młodzież z gimnazjum, młodzież ze szkół średnich oraz młodzież studiującą i pracującą do 35 roku życia.
6. W tym tygodniu na potrzeby parafii złożyli ofiarę: Kowalski Marcin 100zł, Kowalski Stanisław 100zł, Grabowicz Barbara 100zł. Dziękuję też wszystkim którzy złożyli ofiary na porządki na cmentarzu.
7. Związek małżeński zamierzają zawrzeć Jarosław Śledź z Płońska i Agnieszka Kwiatkowska z Rumoki zapowiedź druga.
8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej Gościa Niedzielnego.
9. Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim parafianom, szczególnie tym, którzy w rozpoczynającym się tygodniu obchodzą swoje osobiste uroczystości, pragnę przekazać moje serdeczności i życzliwości, aby radość paschalna nieustannie trwała w Was, w Waszych rodzinach i domach

Czytaj dalej