Wszystkich Świętych 2015

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i rozpoczęcie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. W kościele Msza Święta o godz. 9.00 i o godz. 11.00 na cmentarzu.
2. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Uroczysta Msza Święta w naszym kościele o godz. 16.00 za zmarłych w ostatnim roku i wypominki za zmarłych oraz procesja na cmentarz i różaniec za zmarłych. Proszę przynieść lampiony.
3. Odpusty za zmarłych: wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać jeden raz na dzień. Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.
4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16.00 w sobotę różaniec o godz. 15.30.
5. Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, Po Msza zbiórka do puszek na Chrześcijan w Syrii.
6. Dziękuję mieszkańcom Chotumia za wywóz śmieci z cmentarza.
7. Przyjmuję na wypominki za zmarłych z naszych rodzin, w których będziemy się modlić od 1 listopada przez cały rok.
8. W tym tygodniu na remont organów złożyli ofiarę: Dymkowscy 200zł, Grzankowscy 50zł, Janina Niszczota 50zł, Pięta 100zł, Bronisława Lewandowska 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.


INTENCJE MSZALNE: 2- 8 XI 2015 r.
Poniedziałek
godz. 15.30 + Golon i Rydel greg.
godz. 16.00 + Kazimierza Tomczykowskiego w 2 r. ś.
Wtorek
godz. 17.00 + Ireneusza Umięckiego ucz. pog.
godz. 17.30 + Golon i Rydel greg.
Środa
godz. 17.00 + Justynę Zbirowską ucz. pog.
godz. 17.30 + Golon i Rydel greg.
Czwartek
godz. 17.00 + Adama Mańkowskiego ucz. pog.
godz. 17.30 + Golon i Rydel greg.
Piątek
godz. 17.00 + Janinę Godlewską ucz. pog.
godz. 17.30 + Golon i Rydel greg.
Sobota
godz. 15.00 O błogo. Boże dla Anity Jankowskiej w 18 r. urodzin.
godz. 16.00 Ślub: Judyta Grzywińska i Sebastian Bińczycki
godz. 17.00 + Rodziców Genowefę i Aleksandra, braci Tadeusza, Jerzego i Marka Borkowskich.
godz. 17.30 + Golon i Rydel greg.
Niedziela
godz. 9.00 + Stanisława i Mariannę i Jerzego Nawrockich.
godz. 9.00 + Golon i Rydel greg.
godz. 10.30 + Męża Zygmunta, Jadwigę i Edwarda Lewandowskich
godz. 12.00 W int. Parafii.

Dodaj komentarz