059

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Dziś radujemy się z Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość ta nosi w pobożności ludowej nazwę Matki Bożej Zielnej. Zebrani na Eucharystii wyznajemy wiarę w to, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba jako najwspanialszy owoc odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Łączymy się duchowo ze wszystkimi wiernymi, którzy oddają dziś cześć Maryi Wniebowziętej i proszą o łaskę nieba dla siebie, a w szczególności z tymi, którzy gromadzą się dzisiaj w naszym narodowym sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze.
Dziś w naszej parafii odpust w Chotumiu i dożynki na sumie o godz. 12.00. Sumę odpustową odprawia ks. Prałat Eugeniusz Graczyk Dziekan Dekanatu Ciechanowskiego Zachodniego, kazanie wygłosi ks. Piotr Orliński wikariusz z parafii św. Piotra w Ciechanowie. Spowiada ks. Mieczysław Białowąż.

Dodaj komentarz