XI Niedziela Zwykła 2015

1. Dziś – jedenasta niedziela w ciągu roku, która w liturgii słowa przybliżyła nam tajemnice królestwa Bożego. Zostaliśmy do niego włączeni przez sakrament chrztu, a dzisiaj naszym zadaniem jest troska o rozwój tego królestwa w nas i wokół nas.
2. W następną sobotę 20 czerwca o godz. 15.00 w Pułtusku rozpocznie się uroczysta Eucharystia, w której przywitamy Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Płockiej, który będzie peregrynowała po naszej diecezji w naszej parafii będzie 14 października. O godz. 15.00 będą biły dzwony proszę o odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.
3. W następną niedzielę o godz. 16.00 spotkanie Rad Parafialnych i Sołtysów. Spotkanie dotyczy przygotowania do peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii.
4. W tym tygodniu na potrzeby parafii zostały złożone ofiary anonimowe 550zł. Za ofiary Bóg zapłać.
5. W dniach 20-21 czerwca odbędą się warsztaty dla ojców w sali szkoleniowej na krytej pływalni. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności rodzicielskich oraz budowanie prawidłowych relacji w rodzinach. Promują wartości katolickie. Dzieci z rodzin zaangażowanych ojców mają lepszą samoocenę, oraz lepiej radzą sobie w szkole, a gdy dorosną – na rynku pracy. Informacje na plakacie a zapisy na stronie www.tato.net lub u organizatora lokalnego.
6. Związek małżeński zamierzają zawrzeć Arkadiusz Grądziel z Ujazdówka i Patrycja Żyznowska z Gumowa zapowiedź pierwsza, Sebastian Uznański z Rydzewa i Dorota Wyszczelska z Ciemniewa zapowiedź pierwsza.
7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

INTENCJE MSZALNE: 15 – 21 VI 2015 r.
Poniedziałek
godz. 18.00 + Sławomira, Zofii, Antoniego, Wacława, Bogdana Grudzińskich, Jana, Mariannę, Zdzisława, Jadwigę, Dariusza Cieślak i dusze w czyściu cierpiące
godz. 18.30 + Rodziców Antoniego i Józefę Mochol
Wtorek
godz. 18.00 + Alinę i Zygmunta Chojnowskich
godz. 18.30 + Justynę Zbirowską ucz. pog
Środa godz. 18.00
+ Sylwestra, Stanisława, Józefę i Franciszka Śmiecińskich, Mariannę, Mieczysława Dąbrowskich, Mariana Stefanawicz.
Czwartek
godz. 18.00 + Romana Godlewskiego
godz. 18.30 + Edmunda Sikorskiego w 25 r. ś
Piątek
godz. 18.00 + Tadeusza i rodzinę Tomczaków, Wiktorię i Stefana Cichowskich
godz. 18.30 + Zygmunta Pawłowskiegow 50 r. ś
Sobota
godz. 17.30 + Apolonię i Czesława Godlewskich i braci Jana, Henryka Godlewskich
godz. 18.00 + Wacława i Czesławę Szerszyńskich i Helenę Przychodną
godz. 18.30 + Edwarda Stępkowskiego, rodziców Jana i Helenę Stępkowskich
Niedziela
godz. 9.00 + Tomasza i Józefa Keczmerskich.
godz. 10.30 + Janinę, Józefa i Celinę Bloch.
godz. 12.00 W int. Parafii

Dodaj komentarz