048

Wielki Czwartek 2015

W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych odprawiana jest przed południem Msza Krzyżma. Podczas tej Mszy błogosławi się oleje święte: krzyżmo, olej chorych i olej katechumenów. Oleje te są używane przy liturgii sakramentów chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych i kapłaństwa.

W godzinach wieczornych jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Wszyscy kapłani, koncelebrują Mszę Wieczerzy Pańskiej, a wierni starają się uczestniczyć w pełni, przyjmując Komunię świętą. Na hymn „Chwała na wysokości Bogu” uderza się w dzwony, po czym dzwony milkną aż do rozpoczęcia tego hymnu w Wigilię Paschalną.  Po Ewangelii jest głoszona homilia, przypominająca główne tajemnice tego dnia, jakimi są: ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa oraz Chrystusowego przykazania miłości. Po homilii w niektórych kościołach następuje obrzęd umywania przez kapłana nóg dwunastu mężczyznom: Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi dwunastu Apostołom, dając przykład pokory i miłości.

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament do bocznego ołtarza , tzw. Kaplicy Przechowania, gdzie wierni do późnych godzin adorują Pana Jezusa.

Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu usuwa się z kropielnic wodę święconą, na znak żałoby obnaża ołtarze, zdejmuje obrusy i świeczniki.

Dodaj komentarz