Miesięczne archiwum: Listopad 2014

005

I Niedziela Adwentu 2014

 1. Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywać w Polsce pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Adwent to czas świętego i radosnego oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem w święta Bożego Narodzenia i w dniu ostatecznym. Dzieli się on na dwie części; pierwsza z nich, do 16 grudnia, kieruje nasze myśli ku wieczności, zaś druga, od 17 grudnia, zwraca nasze myśli ku Bożemu Narodzeniu.
 2. Dziś rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje, które zakończymy odpustem ku czci św. Mikołaja patrona parafii. Przewodzi nam Ks. prał. Dr Zbigniew Rostkowski Wikariusz Generalny, Kanclerz Kurii Drohiczyńskiej, którego witam pośród nas. Proszę wszystkich Parafian o zorganizowanie tak czasu by uczestniczyć w ciągu trzech dni.
 3. Dziś zbieramy ofiary do puszek na odbudowę spalonej katedry w Sosnowcu.
 4. W dni powszednie w środę i w sobotę Adwentu o godz. 17.00 „roraty”, czyli Msza Święta wotywna o Matce Bożej. Maryja jest dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcam do licznego udziału w „roratach”. Piętnaście minut przed „roratami” zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
 5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź święta przed pierwszym piątkiem miesiąca od godz. 16.30, różaniec w sobotę o godz. 16.00.
 6. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W kościele odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.
 7. W następną niedzielę dzieci z naszej parafii otrzymają paczki.
 8. W następną niedzielę spotkanie do I Komunii i poświęcenie medalików.
 9. W tym tygodniu ofiary na potrzeby parafii wpłynęły ofiary: Waldemar Kraśniewski Gumowo 100zł, ofiara anonimowa 100zł, Roman Pajewski Rutki Bronisze 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny. Są zdjęcia ze św. Janem Pawłem II duże, które można oprawić cena 5 zł. Niech kult św. Jana Pawła II rozwija się w naszej parafii.

Czytaj dalej

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2014

 1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.
 2. Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie, postępując zgodnie z nauką społeczną Kościoła i współpracując z duszpasterzami Kościoła lokalnego. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary.
 3. Dziś Akcja Katolicka zbiera ofiary do puszek na paczki dla dzieci z naszej parafii.
 4. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy Adwent – czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.
 5. W następną niedzielę rozpoczynamy Adwent i jednocześnie rekolekcje przed Bożym Narodzeniem. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tych rekolekcjach.
 6. W następną niedzielę będą zbierane ofiary do puszek przeznaczone na odbudowę spalonej katedry w Sosnowcu.
 7. W tym tygodniu ofiary na potrzeby parafii wpłynęły ofiary od: Tadeusza Uznańskiego Rumoki 100zł, ofiara anonimowa 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny. Jest Mały Gość Niedzielny . Jest do nabycia kalendarz ścienny z wizerunkami Matki Bożej w cenie 8zł. Są zdjęcia ze św. Janem Pawłem II duże, które można oprawić cena 5 zł. Niech kult św. Jana Pawła II rozwija się w naszej parafii.

Czytaj dalej

008

XXXIII Niedziela Zwykła 2014

 1. Przeżywamy dziś 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że zbliżamy się ku końcowi roku liturgicznego. Zarówno ten fakt, jak i listopadowa aura mogą sprzyjać refleksji nad tym, na co jest ukierunkowane nasze życie. Do czego dążymy? Co jest dla nas najważniejsze? Odpowiedzi na te pytania możemy szukać przede wszystkim w sobie, ale też może nam w tym pomóc katolicka prasa czy dobra literatura religijna, ukazująca to, co rzeczywiście jest ważne i wartościowe w życiu.
 2. Dziś składane ofiary przeznaczone są na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 roku.
 3. W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Ma ono nam przede wszystkim ukazywać znaczenia ofiarowania swojego życia Bogu, całkowitego zdania się na Niego.
 4. Za tydzień, w niedziele, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Zainteresowanych zaangażowaniem się w to dzieło zapraszam o zgłoszenie się.
 5. W następną niedzielę Akcja Katolicka będzie zbierać ofiary do puszek na paczki dla dzieci z naszej parafii.
 6. Obecnie w Chotumiu trwają pracę: szalowani na zewnątrz nowymi deskami kościoła, zakładanie kostki wokół kościoła, odwodnienie i kończenie ogrodzenia.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny. Jest do odebrania Rycerz Niepokalanej. Jest do nabycia kalendarz ścienny z wizerunkami Matki Bożej w cenie 8zł. Są zdjęcia ze św. Janem Pawłem II duże, które można oprawić cena 5 zł. Niech kult św. Jana Pawła II rozwija się w naszej parafii.
 8. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i. Żołnierzy AK w Ościsłowie pod kierunkiem pań: Anny Radziejewicz, Magdaleny Witkowskiej, Bożeny Załuskiej i druhny Katarzyny Wachniak pt. „A to Polska właśnie…”

Czytaj dalej

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 2014

 1. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia bazyliki Chrystusa Odkupiciela na Lateranie, która jest nazywana matką i głową wszystkich kościołów. Bardziej jest ona znana jako bazylika św. Jana na Lateranie, gdyż kościół ten posiada aż trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta bazylika, a nie bazylika św. Piotra jest katedrą papieża i Rzymu. Do roku 1308 Lateran był rezydencją papieży. Jako katedra papieża, jest parafią dla nas wszystkich, dlatego jako cały Kościół obchodzimy dziś owo święto.
 2. Dziś spotkanie dzieci klas IV przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych..
 3. We wtorek, 11 listopada, w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jak zapewne pamiętamy, zostało ono ustanowione dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Przywrócono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych naszej ojczyzny. Jest to niewątpliwie ważna data, dlatego pamiętajmy, aby w tym dniu jako osoby wierzące uczestniczyć również we Mszy św., by modlić się o rozwój i pomyślność naszego kraju. Msza św. w tym dniu będzie o godz. 17.00
 4. W następną niedzielę ofiary, które będziemy składać do puszek przeznaczone są na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 roku.
 5. W tym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęła ofiar od Wioletty Wiśniewskiej z Gumowa 100zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny. Jest do odebrania Rycerz Niepokalanej. Jest do nabycia kalendarz ścienny z wizerunkami Matki Bożej w cenie 8zł.

Czytaj dalej

Wszystkich Wiernych Zmarłych 2014

 1. Mimo że przypada dziś niedziela, w liturgii celebrujemy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Teksty liturgiczne tego dnia wskazują na zmartwychwstanie, którego oczekujemy, a jest ono przecież centralnym punktem przeżywania każdej niedzieli. Modlimy się zatem dziś za tych wszystkich wierzących, którzy jeszcze oczekują wybawienia. I choć są pewni otrzymanego zbawienia, to jednak potrzebują naszej modlitwy, aby mogli odpokutować kary zaciągnięte z powodu popełnionych grzechów.
 2. Dziś spotkanie dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii.
 3. Odpust zupełny możemy uzyskać aż do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i spełnienie pozostałych warunków, którymi są: stan łaski uświęcającej (nie jest konieczne, abyśmy skorzystali z sakramentu pokuty tego dnia, ważnej jest jednak, abyśmy pozostawali w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego, który ten stan łaski niszczy), zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 4. Będziemy przeżywali również pierwszy piątek miesiąca, dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. wynagradzająca zostanie odprawiona o godz.17.00 Natomiast okazja do spowiedzi będzie od godz. 16.00. Spotkanie przed bierzmowaniem.
 5. W następną niedzielę spotkanie dzieci do Odnowienia przyrzeczeń chrztu.
 6. W ubiegłą niedzielę na pomoc p. Zbirowskim zostało zebranych 2862zł. Za te pieniądze został zakupiony węgiel 2700kg. I zostanie spłacona rata kredytu. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 7. Dziękuję wszystkim, którzy przywieźli elektroodpady wspierając Kościoły na misjach.
 8. Przyjmuję na przypominki za naszych zmarłych, za których będziemy modlić się od 1 listopada przez cały rok. Pamiętajmy o naszych najbliższych, którzy potrzebują modlitwy.
 9. W tym tygodniu na potrzeby parafii wpłynęły ofiary p. Barwińskich z Bud Rumockich 100zł, Bronisławy Lewandowskiej z Chotumia 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny. Jest do odebrania Rycerz Niepokalanej. Jest do nabycia kalendarz ścienny z wizerunkami Matki Bożej w cenie 8zł.

Czytaj dalej

DSC00333

Ogólnopolski Konkurs Papieski 2014

Niedawno przeżywaliśmy  XIV Dzień Papieski pod hasłem „ Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”, który był dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. W tym roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Żołnierzy AK w Ościsłowie -przygotowywani  pod kierunkiem pani katechetki B. Załuskiej –  wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim organizowanym przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie pod patronatem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest pogłębienie zainteresowania uczniów osobą i nauczaniem  Świętego Jana Pawła II.

Trzy uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do ścisłego  20 – osobowego grona laureatów IX edycji tego konkursu , która obejmowała szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W kategorii szkół podstawowych uczennica klasy V Sylwia Radziejewicz zajęła II miejsce, zaś w kategorii gimnazjów  uczennice klasy II :  Ilona Rudnicka zajęła III miejsce, a Paulina Łukasik otrzymała wyróżnienie.

W sobotę 25.10. 2014r. nasze laureatki z opiekunką i mamą młodszej uczennicy uczestniczyły w gali wręczenia nagród w budynku Instytutu w Warszawie, godnie reprezentując swoją szkołę i parafię Sulerzyż.

Czytaj dalej