050

Jubileusz 50 – lecia Kapłaństwa ks. Mieczysława Białowąża 2014

Złoty Jubileusz Kapłaństwa to piękny dzień w życiu każdego, kto poszedł za głosem Chrystusa – Dobrego Pasterza. Ta uroczystość Jubileuszowa Księdza Mieczysława odbywa się w naszym kościele parafialnym, ponieważ Ksiądz Mieczysław urodził się w tej parafii w Gumowie, tu w tej świątyni został włączony do Kościoła przez sakrament chrztu 30 kwietnia 1941 roku, tu po raz pierwszy przyjął Komunię świętą 2 lipca 1948 roku. W tym kościele parafialnym został umocniony darami Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania 12 maja 1952 roku. Z tej parafii pojechał do Płocka by 14 czerwca 1964 otrzymać święcenia kapłańskie. Tu 21 czerwca 1964 roku odprawiał Mszę świętą prymicyjną. Mieszkając na terenie naszej parafii jest nam tak bardzo potrzebny i bliski. Poza wielką posługą w konfesjonale, odwiedzaniem chorych, bardzo chętnie służy pomocą innym. Dlatego czuje się młody, ciągle pełen energii, humoru i wszyscy Go kochamy.
Pragnę pogratulować Księdzu Mieczysławowi wyboru tak ważnej i zaszczytnej drogi powołania życiowego. Dołączamy się się dzisiaj my wszyscy do dziękczynienia składanego Bogu przez Księdza Mieczysława za kapłaństwo, które jest darem i tajemnicą, jak mówił w swojej autobiografii święty Jana Paweł II
ks. Janusz Rumiński

Dodaj komentarz