137

Boże Ciało 2014

Dzisiaj Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon, żyjąca w XIII wieku we Francji. Tamtejszy biskup po wyborze na papieża, już jako Urban IV wprowadził obchody święta Bożego Ciała w Rzymie w 1264 roku, natomiast papież Jan XXII na początku XIV wieku zatwierdził je dla całego Kościoła.
Przeżyjmy ten dzień w atmosferze dziękczynienia przede wszystkim za ten wielki dar, jakim jest realna obecność naszego Mistrza i Pana pośród nas pod postacią chleba. Dziękujmy za to, że możemy codziennie przyjmować ten pokarm i starajmy się z tego jak najczęściej korzystać, by jednoczyć się z Chrystusem w drodze do Ojca.
Bóg na nas czeka i mówi nam, że nas kocha mimo naszych słabości i braków. Zaprasza nas byśmy przychodzili do niego i mówili Mu swoje troski, problemy, to co jest w naszych sercach.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy brali udział w dzisiejszej Uroczystości za świadectwo swojej wiary, dziękuję asyście procesyjnej, dzieciom sypiącym kwiatkami, ministrantom, straży pożarnej z Ościsłowa i Rydzewa. Dziękuję mieszkańcom wiosek Sulerzyża i Rydzewa za dekorację ołtarzy na procesję.

Dodaj komentarz