Miesięczne archiwum: Maj 2014

VI niedziela Wielkanocy 2014

 1. Wciąż trwamy radości paschalnej, przeżywając dziś 6. niedzielę Wielkanocy. Niech nie przestanie rozbrzmiewać w naszych sercach, myślach i rozmowach prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa, która jest podstawą naszej wiary. Przypomniała nam o tym również dzisiejsza liturgia.
 2. Dziś o godz. 12.00 dzieci klas IV odnawiają przyrzeczenia chrztu świętego. Dziękuję rodzicom za obrusy do kościoła jako za dar ołtarza. Dzieci będą miały biały tydzień.
 3. Jutro, 26 maja, będziemy obchodzić Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki. Msza św. w intencji wszystkich mam z naszej parafii zostanie odprawiona jutro o godz.18.00. Do udziału w niej zapraszamy serdecznie całe rodziny.
 4. W sobotę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.
 5. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
 6. W tym tygodniu została złożona ofiara anonimowa na potrzeby parafii 50zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 7. Dziękuję wszystkim, którzy w Chotumiu zalewali fundamenty pod nowe ogrodzenie i uporządkowali ścięte drzewo. Jeśli ktoś ma kamienie polne na ogrodzenie w Chotumiu to proszę się zgłosić.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

V niedziela Wielkanocy 2014

 1. Liturgia 5. niedzieli Wielkanocy ukazuje nam ustanowienie pierwszych diakonów. Co z kolei ma nam przypominać, że każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi. Może warto by było sobie postawić pytanie, jak to konkretnie wygląda w naszym codziennym życiu.
 2. Dziś o godz. 12.00 Gminny Dzień Strażaka, poświęcenie sztandaru dla OSP Ościsłowo.
 3. Przypominam, że w miesiącu maju tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa majowe, podczas których jest śpiewana Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich codziennie o godz.18.00.
 4. W sobotę, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Tego dnia będziemy się modlili za Kościół w Chinach.
 5. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Bierzmowanie odbędzie się 7 czerwca o godz. 11.00.
 6. W sobotę o godz. 10.15 spowiedź dzieci i rodziców przed Odnowieniem chrztu świętego.
 7. W następną niedzielę o godz. 12.00 odbędzie się w naszej parafii Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.
 8. W związku z podpisaniem przez Parafię św. Mikołaja w Sulerzyżu w dniu 13.05.2014 umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa I Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przez odnowienie elewacji zabytkowej kaplicy w Chotumiu, wykonanie chodników i ogrodzenia wokół kościoła”, proszę wszystkich potencjalnych wykonawców, a także inspektora nadzoru do składania ofert na wykonanie zadania. Oferty proszę składać w Kancelarii Parafialnej do 20.10.2014 roku .  Zakres prac powinien być zgodny z przedmiarem robót, który można otrzymać w Kancelarii Parafialnej oraz jest wywieszony na parafialnej tablicy ogłoszeń.
 9. W tym tygodniu została złożona ofiara anonimowa na potrzeby parafii 200zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

IV niedziela Wielkanocy 2014

 1. Dzisiejsza, 4. niedziela Wielkanocy, jest tradycyjnie nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza jest to dzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Nie bójmy się modlić o powołania do życia konsekrowanego, gdyż każda osoba poświęcona Bogu to wielki dar nie tylko dla rodziny, ale także dla wspólnoty parafialnej, z której dana osoba się wywodzi, i wreszcie dla całego Kościoła.
 2. We wtorek, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską.
 3. W piątek, 16 maja, przypada święto patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika.
 4. W sobotę o godz. 9.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Bierzmowanie odbędzie się 7 czerwca o godz. 11.00.
 5. W sobotę o godz. 16.00 spotkanie rady gospodarczej i duszpasterskiej.
 6. Trwa miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych codziennie w naszym kościele o godz.18.00 Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na to nabożeństwo wspólnie z sąsiadami czy w gronie rodzinnym, przed kapliczką Matki Bożej czy też w domu przed Jej obrazem
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej