027

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  1. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
  2. Jutro w drugi dzień świąt porządek Mszy św. niedzielny.
  3. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, przypadająca 23 kwietnia, została w tym roku przeniesiona na 28 kwietnia, już po zakończeniu oktawy Wielkanocy.
  4. Z tego samego powodu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą ten obowiązek.
  5. W sobotę 26 kwietnia o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. polowa w lesie Ościsłowskim w int pomordowanych ofiar hitlerowskich.
  6. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia, dzień kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Tego dnia nastąpi uroczyste przekazanie „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” wszystkim parafianom. Będzie to wyraz duchowej łączności wszystkich wiernych z Ojcem Świętym Franciszkiem i wiernymi zebranymi na uroczystości kanonizacyjnej w Watykanie. Proszę każdą rodzinę o przyniesienie świec, które będą odpalone od lampionu i zostaną zaniesione do domu.
  7. Dziękuję mieszkańcom Gumowa za dekorację kościoła.
  8. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli p. Pacuszka z Bud Rumockich. Bóg zapłać.
  9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

INTENCJE MSZALNE: 21 – 27 IV 2014 r.

Poniedziałek 
godz. 9.00 + Rodziców Henryka i Stanisławę, Jerzego Śliwińskich, Elżbietę i Kazimierza Koniecznych.
godz. 10.30 + Albinę i Edmunda Jezierskich
godz. 12.00 + Czesława, Zbigniewa Pawłowskich i rodziców Jana i Aleksandrę Mąkowskich
Wtorek godz. 18.00 
+ Rodziców Zofię i Stanisława Brulińskich, braci Romana, Kazimierza i sio Urszulę Sienkiewicz
Środa godz. 18.00
+ Rodziców Mariana i Zofię Kanigowskich
Czwartek godz. 18.00
+ Jana i Mariannę Żmuda w r. ś
Piątek godz. 18.00
+ Zdzisława Czajkowskiego w 5 r. ś
Sobota 
godz. 17.30 + Nikodema Bobra – ojca, Ireneusza Bober – brata
godz. 18.00 + Helenę w 7 r. ś, Stanisława w 16 r.ś Ptaszczyńskich, dziadków Ptaszczyńskich i Kołpaczewskich
Niedziela 
godz. 9.00 + Wacława Kucińskiego w r. ś.
godz. 10.30 + Ryszarda i Zenona Wiśniewskich
godz. 12.00 W int. Parafian


Dodaj komentarz