054

Niedziela Palmowa 2014

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
  2. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00 Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.
  3. W Wielki Czwartek wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskie będzie sprawowana o godz.18.00. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
  4. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcam również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek. Nabożeństwo adoracji krzyż o godz. 18.00.
  5. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św.Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławienie pokarmów rozpoczniemy od godz.10.00 i będzie się ono odbywało co godzinę. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa przez mieszkańców poszczególnych wiosek. Wigilia Paschalna o godz. 19.00.
  6. W Wielkanoc Msze św. o godz. 6.00 – Rezurekcja, 10.30 w Chotumiu i o 12.00 w Sulerzyżu.
  7. Dziękuję mieszkańcom Bud Rumockich i KŻR z Rydzewa, Rutek Borek za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
  8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

INTENCJE MSZALNE: 14 – 20 IV 2014 r.

Poniedziałek godz. 18.00 
+ Tadeusza Tuwalskiego, Zofię i Stanisława Brulińskich
Wtorek godz. 18.00 
+ Wacława Zielińskiego w 3 r. ś
Środa godz. 18.00
+ Halinę Maliszewską
Niedziela 
godz. 6.00 Rezurekcja W int. Parafian .
godz. 10.30 + Benedyktę Gruszczyńską
godz. 12.00 W int. dzieci chrzczonych i ich rodziców


 

Dodaj komentarz