Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

II niedziela Wielkanocy, Miłosierdzia Bożego 2014

 1. Obchodzimy dziś 2. niedzielę Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia. Liturgia tego dnia wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym z nas.
 2. Dziś dzień kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Łączmy się z papieżem Franciszkiem i wiernymi na Placu św. Piotra i dziękujmy za dar kanonizacji naszego rodaka. Za chwilę zapalimy świece od Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia, które weźmiemy do domów. Wieczorem z całą rodziną odmówmy modlitwę dziękczynną za dar kanonizacji.
 3. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna również Tydzień Miłosierdzia.
 4. Jutro w poniedziałek, 28 kwietnia, będziemy obchodzić liturgiczną uroczystość św. Wojciecha.
 5. W połowie tygodnia wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz.18.00.
 6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.00.
 7. W pierwszą sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Tego dnia Msze św. w naszym kościele jak w niedzielę.
 8. Proszę mieszkańców Gumowa o rozebranie dekoracji kościoła.
 9. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli: Grażyna Kowalska 100zł i ofiara anonimowa 50zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 10. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Mariusz Godlewski z Rutek Borek i Monika Zkorupska ze Skarżynek zapowiedź pierwsza.
 11. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

027

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 2. Jutro w drugi dzień świąt porządek Mszy św. niedzielny.
 3. W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też liturgiczna uroczystość św. Wojciecha, przypadająca 23 kwietnia, została w tym roku przeniesiona na 28 kwietnia, już po zakończeniu oktawy Wielkanocy.
 4. Z tego samego powodu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek, ponieważ uroczystości znoszą ten obowiązek.
 5. W sobotę 26 kwietnia o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. polowa w lesie Ościsłowskim w int pomordowanych ofiar hitlerowskich.
 6. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia, dzień kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Tego dnia nastąpi uroczyste przekazanie „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” wszystkim parafianom. Będzie to wyraz duchowej łączności wszystkich wiernych z Ojcem Świętym Franciszkiem i wiernymi zebranymi na uroczystości kanonizacyjnej w Watykanie. Proszę każdą rodzinę o przyniesienie świec, które będą odpalone od lampionu i zostaną zaniesione do domu.
 7. Dziękuję mieszkańcom Gumowa za dekorację kościoła.
 8. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli p. Pacuszka z Bud Rumockich. Bóg zapłać.
 9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

054

Niedziela Palmowa 2014

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
 2. W Wielki Czwartek rano ksiądz biskup odprawi w katedrze Mszę krzyżma o godz.10.00 Podczas tej Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzystywane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń prezbiteratu i biskupstwa.
 3. W Wielki Czwartek wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskie będzie sprawowana o godz.18.00. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
 4. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas oddał swoje życie. Zachęcam również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek. Nabożeństwo adoracji krzyż o godz. 18.00.
 5. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św.Liturgia Wigilii paschalnej bowiem, sprawowana późno wieczorem, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Błogosławienie pokarmów rozpoczniemy od godz.10.00 i będzie się ono odbywało co godzinę. W tym czasie będzie również trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pana Jezusa przez mieszkańców poszczególnych wiosek. Wigilia Paschalna o godz. 19.00.
 6. W Wielkanoc Msze św. o godz. 6.00 – Rezurekcja, 10.30 w Chotumiu i o 12.00 w Sulerzyżu.
 7. Dziękuję mieszkańcom Bud Rumockich i KŻR z Rydzewa, Rutek Borek za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

Wielki Tydzień i Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2014

NIEDZIELA PALMOWA – 13 kwietnia.
8.45 Poświęcenie palm i Msza Święta. Konkurs na najpiękniejszą palmę.
10.30 Poświęcenie palm i Msza święta.
12.00 Poświęcenie palm, Msza Święta i Gorzkie Żale – część III.

WIELKI CZWARTEK – 17 kwietnia.
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej.

WIELKI PIĄTEK – 18 kwietnia.
18.00 Nabożeństwo Adoracji Krzyża.

WIELKA SOBOTA – 19 kwietnia.
9.00 Adoracja – dzieci i młodzież, harcerze.
10.00 Adoracja – Chotum i Baraki Chotumskie.
11.00 Adoracja – Budy Rumockie.
12.00 Adoracja – Gumowo.
13.00 Adoracja – Kanigówek.
14.00 Adoracja – Nowa Wieś i Rutki Borki i Bronisze.
15.00 Adoracja – Ościsłowo.
16.00 Adoracja – Rumoka.
17.00 Adoracja – Rydzewo i Wólka Rydzewska.
18.00 Adoracja – Sulerzyż.
19.00 Wigilia Paschalna.

Poświecenie pokarmów na zakończenie adoracji poszczególnych wiosek.

NIEDZIELA WIELKANOCNA – 20 kwietnia.
6.00 Procesja Rezurekcyjna i Msza Święta w intencji Parafian i Gości.
10.30 Msza Święta. Chotum.
12.00 Msza Święta. Sulerzyż.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 21 kwietnia.
9.00 Msza Święta. Sulerzyż.
10.30 Msza Święta. Chotum.
12.00 Msza Święta. Sulerzyż.

Zapraszam w te dni do naszego kościoła, by wspólne przeżycia liturgiczne dokonały przemiany naszych serc, by z radością przeżywać Święta Wielkanocne.

Ks. Janusz Rumiński
Proboszcz