Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

 1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
 2. Dziś w Watykanie pod przewodnictwem papieża, a w Ratowie diecezjalne odbywa się uroczyste zakończenie Roku Wiary. Ogłosił go ojciec święty w związku z 50. rocznicą otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II i w tę rocznicę, 11 października, Rok Wiary się rozpoczął. Przez ten rok dokonało się wiele ważnych wydarzeń i inicjatyw zarówno ogólnokościelnych, jak i w naszej społeczności diecezjalnej i parafialnej. Przede wszystkim jednak prosiliśmy Chrystusa, aby przymnożył nam wiary. Oby tak się stało, oby błogosławione w mocną wiarę były owoce tego Roku w całym Kościele, w naszej parafii i w sercu każdego z nas
 3. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Przypomnijmy, że Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna.
 4. Dziś ofiary składane do puszek są przeznaczone na paczki dla dzieci z naszej parafii.
 5. W następną niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe do których serdecznie zachęcam. Tak zaplanujmy sobie czas by w nich uczestniczyć skorzystać z sakramentu pokuty.
 6. W następną niedzielę o godz. 9.00 rozdanie dzieciom paczek.
 7. W tym tygodniu ofiary na parafię złożyli: ofiary anonimowe 150 zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 8. Proszę o porządek i segregację śmieci na cmentarzu.
 9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

Rekolekcje Adwentowe 2013

Niedziela 1 grudnia
9.00 – Msza święta dla dzieci i młodzieży
10.30 – Msza święta w Chotumiu
12.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych

Poniedziałek 2 grudnia
9.15 – Msza święta dla młodzieży z Gimnazjum
10.30 – Msza święta z nauką dla chorych
12.00 – Msza święta w Chotumiu
17.00 – Msza święta z nauką dla dorosłych
Wtorek 3 grudnia
9.15 – Msza święta dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
10.30 – Msza święta z nauką dla dorosłych
12.00 – Msza święta w Chotumiu
17.00 – Msza święta odpustowa na zakończenie rekolekcji

Spowiedź: w poniedziałek i we wtorek w czasie nabożeństw.
Wyjazd do chorych w poniedziałek o godz. 14.00.

Rekolekcje prowadzi: O. Antoni Zabawski. 

Zapraszam wszystkich do udziału w tych duchowych ćwiczeniach. Niech będą one dla nas czasem refleksji nad sobą oraz dobrym przygotowaniem na przeżywanie radosnej tajemnicy Bożego Narodzenia.

Ks. Janusz Rumiński

XXXIII niedziela zwykła 2013

 1. W czwartek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.
 2. Z wolna zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 24 listopada, to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem kończąca jednocześnie Rok Wiary.
 3. W następną niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone na spłatę kredytu, a ofiary składane do puszek na paczki dla dzieci z naszej parafii.
 4. Związek małżeński zamierzając zawrzeć Michał Godziszewski z Płoskie i Jolanta Szarlak z Bud Rumockich zapowiedź druga.
 5. W tym tygodniu ofiary na parafię złożyli: Butryn Tadeusz z Gumowa 100zł, ofiara anonimowa 150 zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 6. Proszę o porządek i segregację śmieci na cmentarzu.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny oraz jest Rycerz Niepokalanej.

Czytaj dalej

XXXII niedziela zwykła 2013

 1. Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy oraz złóżmy ofiarę do puszek na Nigerię.
 2. Jutro, 11 listopada – nasze Narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Proszę o wywieszenie flagi narodowej.
 3. Związek małżeński zamierzając zawrzeć Michał Godziszewski z Płoskie i Jolanta Szarlak z Bud Rumockich zapowiedź pierwsza.
 4. Proszę o porządek i segregację śmieci na cmentarzu.
 5. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny oraz jest Rycerz Niepokalanej.

Czytaj dalej

XXXI niedziela zwykła 2013

 1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
 2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża i wyzbycie się przywiązania do najmniejszego nawet grzechu.
 3. W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołami Prześladowanymi. Ofiary do puszek będziemy składali na pomoc dla Nigerii.
 4. Związek małżeński zamierzając zawrzeć Tomasz Demkowski z Woli Młockiej i Olga Śmigielska z Ościsłowa zapowiedź druga.
 5. W tym tygodniu ofiary na potrzeby parafii złożyli: KŻR z Chotumia 100zł, Weronika Zmudczyńska z Gumowa 50 zł, anonimowa 100zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 6. Proszę o porządek i segregację śmieci na cmentarzu.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny oraz jest Rycerz Niepokalanej.

Czytaj dalej