Miesięczne archiwum: Październik 2013

Rocznica poświęcenia własnego kościoła

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela października, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójjedynego Boga.
 2. W piątek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione według następującego porządku: o 9.00 i 11.00 na cmentarzu W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom.
 3. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej czy wypominek. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
 4. W sobotę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych w naszym kościele zostaną odprawione Msze Święte w godzinie 9.00 i 16.00 za zmarłych w ostatnim roku. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 6. Związek małżeński zamierzając zawrzeć Tomasz Demkowski z Woli Młockiej i Olga Śmigielska z Ościsłowa zapowiedź pierwsza.
 7. Proszę o porządek i segregację śmieci na cmentarzu.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XXIX niedziela zwykła 2013

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele jest poświęcona sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii.
 2. Dziś liczenie wiernych uczęszczających do kościoła i przyjmujących Komunię świętą.
 3. We wtorek 22 października wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II.
 4. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym kościele o godzinie 16.30 gromadzimy się na nabożeństwie różańcowycm, a po nim Eucharystia. Wszystkich Parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła
 5. Przyjmuję na wypominki roczne za naszych zmarłych. Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych rodzicach, mężu, żonie dzieciach, braciach w modlitwie, gdyż może oni potrzebują naszej pomocy. Przez modlitwę my wyrażamy naszą pamięć i wdzięczność naszym bliskim zmarłym
 6. Proszę o porządek i segregację śmieci na cmentarzu.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XXVIII niedziela zwykła 2013

 1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz decyzją polskiego Parlamentu w naszym kraju obchodzimy Dzień Papieski. W ten sposób naród polski składa uznanie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś, a także w środę, 16 października – w dzień powołania go na Stolicę Piotrową – Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze. W dniu dzisiejszym swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, polecam tę dzisiejszą zbiórkę do puszek życzliwości Parafian.
 2. Dziś siostra Teodora daje swoje świadectwo pracy misyjnej i zbiera ofiary na misje.
 3. Jutro, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą.
 4. W nadchodzący piątek, 18 października, święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.
 5. W przyszłą niedzielę liczenie wiernych uczęszczających do kościoła i przyjmujących Komunie.
 6. Dziękuję mieszkańcom Ościsłowa wsi za kwiaty do kościoła proszę mieszkańców Ościsłowa kolonii pod lasem o kwiaty do kościoła.
 7. Ofiary na potrzeby parafii w tym tygodniu złożyli: Bronisława Lewandowska z Chotumia 100zł, KŻR z Gumowa 100zł, Tomporowscy z Rydzewa 100zł, ofiara anonimowa 200zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 8. Przyjmuję na wypominki roczne za naszych zmarłych. Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych rodzicach, mężu, żonie, dzieciach, braciach w modlitwie, gdyż może oni potrzebują naszej pomocy. Przez modlitwę my wyrażamy naszą pamięć i wdzięczność naszym bliskim zmarłym.
 9. Proszę o porządek i segregację śmieci na cmentarzu.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XXVII niedziela zwykła 2013

 1. Dziś pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych trwamy w nabożeństwie różańcowym. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie odprawianym w naszym kościele o godzinie 16.30 październikowym nabożeństwie. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć.
 2. Dziś ofiary do puszek składamy dla mieszkańców Syrii.
 3. Jutro będziemy przeżywali liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
 4. W przyszłą niedzielę, 13 października, będziemy obchodzić Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości Parafian tę specjalną zbiórkę do puszek w przyszłą niedzielę.
 5. W przyszłą niedzielę swoje świadectwo z misji będzie składać siostra Teodora i zbierać ofiary na misje.
 6. Przyjmuję na wypominki roczne za naszych zmarłych. Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych rodzicach, mężu, żonie, dzieciach, braciach w modlitwie, gdyż może oni potrzebują naszej pomocy. Przez modlitwę my wyrażamy naszą pamięć i wdzięczność naszym bliskim zmarłym.
 7. Proszę o porządek i segregację śmieci na cmentarzu.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny jest do kupienia kalendarz rolników.

Czytaj dalej