005

Zesłanie Ducha Świętego

  1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocy. W naszej parafii przeżywamy odpust. Sumę odpustową i kazanie wygłosi ks. Kan Andrzej Milewski Wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Duch Święty umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
  2. Jutro, w poniedziałek, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
  3. W czwartek, 23 maja, będziemy obchodzić po raz pierwszy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msza św. o godz. 18.00.
  4. W piątek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki. Tego dnia będziemy się modlili za Kościół w Chinach.
  5. W sobotę o godz. 9.00 spowiedź dla dzieci do I Komunii i rodziców, a o 10.00 dla dzieci do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i rodziców
  6. W przyszłą niedzielę, 26 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego dnia obchodzimy też Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu. W naszej parafii będziemy przeżywali o godz. 9.00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego i o godz. 12.00 I Komunię św.
  7. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Piotr Hetmański z Rydzewa i Ramona Krzyżewska z Łukowa zapowiedź druga.
  8. W tym tygodniu zostały złożone anonimowe ofiary na potrzeby parafii 300zł. Za ofiary Bóg zapłać.
  9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny i Małego Gościa Niedzielnego.

INTENCJE MSZALNE: 20 – 26 V 2013 r.

Poniedziałek godz. 18.00 
+ Annę, Bronisławę, Wacława, Henryka Sarnowskich, Genowefę Kucharską, Mariannę Godlewską, Urszulę Talarowską, Franciszkę Wiśniewską, Aleksandra i Józefa Mańkowskich .
Wtorek 
godz. 18.00 + Zygmunta i Anielę Susek, rodziców Stanisławę i Aleksandra Marciniak.
godz. 18.30 + Teresę Szubę.
Środa godz. 18.00 
+ Jadwigę, Kazimierza, Zbigniewa Nawrockich.
Czwartek godz. 18.00
+ Iwonę Kurpiewską – Wojsław.
Piątek godz. 18.00 
+ Serafina Szwarackiego w 2 r. ś.
Sobota godz. 18.00
+ Zdzisława, Jadwigę, Jana, Mariana, Dariusza Cieślak, Sławomira, Zofię, Antoniego Grudzińskiskich, Stanisławę i Czesława Przychodnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
Niedziela
godz. 9.00 W int. dzieci które Odnawiają przyrzeczenia chrzcielne i rodziców.
godz. 10.30 + Pelagię, Wacława i Zenona Tadrzak.
godz. 12.00 W int. dzieci które I Komunię św. i rodziców.


Dodaj komentarz