Miesięczne archiwum: Maj 2013

Najświętszej Trójcy 2013

 1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. I oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.
 2. Dziś w parafii przeżywamy uroczystość I Komunii św. i Odnowienia chrztu świętego. Dziękuję bardzo dzieciom i rodzicom za ornat dar dla parafii. Dzieciom i rodzicom życzymy błogosławieństwa Bożego w przeżywaniu spotkania z Jezusem Eucharystycznym.
 3. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Matki. Serdeczną pamięcią obejmujemy nasze drogie mamy, te żyjące i te, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Dziękujemy za ich dobre serca i ręce, a także prosimy o potrzebne łaski w ich codziennym trudzie.
 4. W najbliższy czwartek, 30 maja, w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. W tym roku proszę o przygotowanie ołtarzy mieszkańców wiosek: pierwszy – Rumoka wieś, drugi – Rumoka kolonia, trzeci – Rutki Borki, czwartek – Rutki Bronisze.
 5. Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą się odbywały codziennie o godz. 18.00 przez całą tak zwanąoktawę Bożego Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, wykrętem czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak najczęściej do Niego.
 6. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożył Stanisław Klonowski z Wólki Rydzewskiej 100zł. Dziękuję p. Zofii Gozdan za ofiarowanie ornatu do kościoła w Chotumiu. Za ofiary Bóg zapłać.
 7. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Piotr Hetmański z Rydzewa i Ramona Krzyżewska z Łukowa zapowiedź trzecia, Marcin Rudnicki z Gumowa i Justyna Łonczyńska z Ciechanowa zapowiedź pierwsza.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny i Małego Gościa Niedzielnego.

Czytaj dalej

005

Zesłanie Ducha Świętego

 1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocy. W naszej parafii przeżywamy odpust. Sumę odpustową i kazanie wygłosi ks. Kan Andrzej Milewski Wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Duch Święty umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 2. Jutro, w poniedziałek, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
 3. W czwartek, 23 maja, będziemy obchodzić po raz pierwszy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msza św. o godz. 18.00.
 4. W piątek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki. Tego dnia będziemy się modlili za Kościół w Chinach.
 5. W sobotę o godz. 9.00 spowiedź dla dzieci do I Komunii i rodziców, a o 10.00 dla dzieci do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i rodziców
 6. W przyszłą niedzielę, 26 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego dnia obchodzimy też Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu. W naszej parafii będziemy przeżywali o godz. 9.00 Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego i o godz. 12.00 I Komunię św.
 7. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Piotr Hetmański z Rydzewa i Ramona Krzyżewska z Łukowa zapowiedź druga.
 8. W tym tygodniu zostały złożone anonimowe ofiary na potrzeby parafii 300zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny i Małego Gościa Niedzielnego.

Czytaj dalej

Wniebowstąpienie Pańskie

 1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela.
 2. Jutro, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 32. rocznicę zamachu na Błogosławionego Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
 3. W czwartek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
 4. W przyszłą niedzielę, 19 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy i jest to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną. W naszej parafii odpust w Chotumiu. Zapraszam wszystkich parafian i gości do Chotumia na godz. 12.00 na sumę odpustową. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu.
 5. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Piotr Hetmański z Rydzewa i Ramona Krzyżewska z Łukowa zapowiedź pierwsza.
 6. W tym tygodniu zostały złożone anonimowe ofiary na potrzeby parafii 300zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

VI niedziela Wielkanocna 2013

 1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.
 2. Dziś w kościele parafialnym o godz. 12.00 poświęcenie tablicy ufundowanej w 150 rocznicę, śmierci bohaterskiego przywódcy Powstania Styczniowego na Mazowszu Tomasza Kolbego, a o 13.30 poświęcenie pamiątkowego krzyża i obelisku w Rydzewie, gdzie poniósł śmierć Tomasz Kolbe. Tablica i obelisk ufundowane są przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Na godz. 19.00 zapraszam do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie Strażacka 5, na koncert zespołów ciechanowskich, które zagrają pieśni powstańców styczniowych.
 3. Jutro, w poniedziałek, 6 maja, obchodzimy święto Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc z moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii.
 4. Jednocześnie tego dnia rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.
 5. A w środę, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby liczne powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.
 6. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godzinie 18.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
 7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy się przygotowywali do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej