II niedziela Wielkanocna 2013

  1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
  2. Dziś o godz. rozdanie modlitewników dla dzieci przygotowujących się do I Komunii.
  3. Jutro przypada przeniesiona w tym roku z 25 marca (akurat był to Wielki Poniedziałek!), uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci – domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Msza święta o godz. 18.00
  4. W nadchodzącą środę, 10 kwietnia, przypada 3. rocznica katastrofy polskiego rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Pewnie pamiętamy jeszcze, jak trudne to było doświadczenie dla polskiego narodu, jak głęboka żałoba spowiła serca wielu Polaków. Wspominając tamte chwile, w osobistych modlitwach polecajmy Bożemu miłosierdziu wszystkich, którzy wówczas zginęli, i prośmy o błogosławione owoce ofiary ich życia, zwłaszcza dla naszego narodu, naszej Ojczyzny ciągle tak bardzo doświadczanej. Prośmy Boga o to, abyśmy wreszcie potrafili wyciągać z tej i innych lekcji historii właściwe wnioski.
  5. W ostatnim tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli p. Pyszyńscy z Wólki Rydzewskiej 50zł, za ofiarę Bóg zapłać.
  6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

INTENCJE MSZALNE: 8 – 14 IV 2013 r.

Poniedziałek godz. 18.00 
+ Honoratę Kaniecką ucz. pog.
Wtorek godz. 18.00 
+ Kazimierza Olszaka ucz. pog.
Środa 
godz. 18.00 + Rodziców Piotra i Kazimierę Jaroszewskich.
godz. 18.30 + Teresę Szubę ucz. pog.
Czwartek
+ Jana Mochola w r. ś.
Piątek godz. 18.00 
+ Mariusza Lewandowskiego w 2 r. ś.
Sobota godz. 18.00 
+ Józefa Grudzińskiego.
Niedziela
godz. 9.00 + Wacława Zielińskiego w 2 r. ś.
godz. 9.00 + Rodziców Joannę i Edmunda Puchalskich, brata Stefana, rodziców Mariannę i Stanisława Kosińskich, braci Józefa, Antoniego, Stanisława Konarskiego, Stanisławę Szustowską, Mariannę Sieradzką .
godz. 10.30 + Romana Palmowskiego ucz. pog.
godz. 12.00 W int. Parafian.

Dodaj komentarz