Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

V niedziela Wielkanocna 2013

 1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.
 2. W najbliższą środę wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwie. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godzinie 18.00 Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, wieczorny Apel.
 3. W środę,1 maja, wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, będziemy żarliwie prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Eucharystię tego dnia połączymy także z krótkim nabożeństwem w intencji bezrobotnych i poszukujących pracy.
 4. W piątek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze Święte będą sprawowane o godzinie 9.00, 10.30 i 18.00. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. W tym dniu ponowimy akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.
 5. W sobotę, 4 maja, w liturgii wspominamy Świętego Floriana, patrona strażaków. Przez jego wstawiennictwo będziemy polecali Bożej Opatrzności wszystkich żyjących i zmarłych druhów pracujących lub zaangażowanych społecznie w pożarnictwie.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota, pierwsza niedziela miesiąca na sumie procesja, proszę asystę.
 7. W następną niedzielę w naszym kościele parafialnym o godz. 12.00 zostanie poświęcona tablica ufundowana w 150 rocznicę śmierci bohaterskiego dowódcy Powstania Styczniowego na Mazowszu Tomasza Kolbego. Tablicę ufundował Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.
 8. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Marcin Szymczak z Milewo Ruszczyny i Krystyna Godlewska z Rutek Borek zapowiedź druga.
 9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

IV niedziela Wielkanocna 2013

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.
 2. We wtorek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski.
 3. W tym tygodniu, w czwartek, 25 kwietnia, celebrujemy także święto Marka Ewangelisty.
 4. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Przemysław Mieszkowski z Ciechanowa i Marta Nurzyńska z Rumoki zapowiedź druga, Marcin Szymczak z Milewo Ruszczyny i Krystyna Godlewska z Rutek Borek zapowiedź pierwsza.
 5. Proszę o przywożenie kamieni na ogrodzenie.
 6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

III niedziela Wielkanocna 2013

 1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.
 2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce jest obchodzona Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na budowaniu i pogłębianiu naszej wiary, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże.
 3. Związek małżeński mają zamiar zawrzeć: Przemysław Mieszkowski z Ciechanowa i Marta Nurzyńska z Rumoki zapowiedź pierwsza.
 4. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

II niedziela Wielkanocna 2013

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
 2. Dziś o godz. rozdanie modlitewników dla dzieci przygotowujących się do I Komunii.
 3. Jutro przypada przeniesiona w tym roku z 25 marca (akurat był to Wielki Poniedziałek!), uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci – domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Msza święta o godz. 18.00
 4. W nadchodzącą środę, 10 kwietnia, przypada 3. rocznica katastrofy polskiego rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Pewnie pamiętamy jeszcze, jak trudne to było doświadczenie dla polskiego narodu, jak głęboka żałoba spowiła serca wielu Polaków. Wspominając tamte chwile, w osobistych modlitwach polecajmy Bożemu miłosierdziu wszystkich, którzy wówczas zginęli, i prośmy o błogosławione owoce ofiary ich życia, zwłaszcza dla naszego narodu, naszej Ojczyzny ciągle tak bardzo doświadczanej. Prośmy Boga o to, abyśmy wreszcie potrafili wyciągać z tej i innych lekcji historii właściwe wnioski.
 5. W ostatnim tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli p. Pyszyńscy z Wólki Rydzewskiej 50zł, za ofiarę Bóg zapłać.
 6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej