Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

XXVI niedziela zwykła 2012

 1. „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu by było lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”. Te słowa Chrystusa, potraktujmy jako ostrzeżenie, gdy przyjdzie na nas pokusa sprowadzenia kogoś na bezdroża.
 2. Dziś na sumie Jubileusze Małżeńskie – wszystkim jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości z dzieci i wnuków.
 3. Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone są na spłatę kredytu.
 4. Dziś po sumie spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Gospodarczej.
 5. Rozpoczynamy od jutra miesiąc modlitwy różańcowej. Odmawiajmy różaniec indywidualnie i w rodzinach. W naszym kościele nabożeństwo różańcowe o godzinie 16.30, a Msza św. o godzinie 17.00. W poniedziałek kl. I i II SP i kl. I Gimnazjum, we wtorek kl. III i IV SP i II Gimnazjum, w środę kl. V i VI SP i III Gimnazjum. Pozostałe dni mieszkańcy wiosek wg ustalonego grafiku.
 6. We wtorek nabożeństwo do św. Anny.
 7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.00 spotkanie młodzieży klas III gimnazjum przygotowującej się do bierzmowania.
 8. Od 2 października rozpoczyna się w świetlicy Parafialnej douczanie z matematyki i fizyki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zajęcia będą się odbywać: we wtorki od godz. 15.00 do 17.00 i w czwartki od 15.00 do 17.00. Udział w tych zajęciach jest bezpłatny.
 9. W następną niedzielę o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas II przygotowujących się do I Komunii.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, są do kupienia Kalendarze Rolników w cenie 24 zł.

Czytaj dalej

XXV niedziela zwykła 2012

 1. Kto z nas jest większy, kto ważniejszy? A co powiedział Chrystus: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. To jedna z tych ważnych odpowiedzi, którą daje się życiem, codziennymi wyborami.
 2. We wtorek, 25 września – błogosławionego Władysława z Gielniowa.
 3. W czwartek, 27 września – świętego Wincentego á Paulo.
 4. W piątek, 28 września – świętego Wacława.
 5. W sobotę, 29 września – świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Imieniny p. organisty, życzymy by pan organista czuł się dobrze u nas i błogosławieństwa Bożego w pracy.
 6. W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczone na spłatę długu
 7. W następną niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii o godz. 12.00 Jubileusze małżeńskie.
 8. W następną niedzielę o godz. 13.00 spotkanie Rady Gospodarczej i Rady Duszpasterskiej.
 9. Proszę wpłacać na prenumeratę Rycerza Niepokalanej.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Małego Gościa Niedzielnego są do kupienia Kalendarze Rolników w cenie 24 zł.

Czytaj dalej

XXIV niedziela zwykła 2012

 1. „Za kogo Mnie uważacie?” Takie pytanie postawił Chrystus Apostołom, a dzisiaj nam. Ostatecznym sensem życia? Tęsknotą i nadzieją? Wielkim Obecnym? Nieustannym wezwaniem? Troską Ostateczną? Miłością, która więcej oznacza niż to słowo? No właśnie… Kim On dla mnie jest?
 2. Kościół rozpoczyna dziś Tydzień Wychowania. Na początku roku szkolnego i katechetycznego poleca w tej modlitwie młodzież, dzieci i wychowawców. W osobistej modlitwie włączmy się do tego ważnego wołania Kościoła.
 3. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Środków Masowego Przekazu. We współczesnym świecie media mają ogromną siłę, bo zawładnęły wyobraźnią niemal wszystkich ludzi. Ale to każdy z nas bierze na siebie odpowiedzialność, jak wykorzysta myśli, które z nich płyną. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla nas i pracowników mediów, by triumfowała prawda i dobro.
 4. We wtorek, 18 września – święty Stanisław Kostka, patron młodzieży polskiej i Polski. Zapraszam dzieci i młodzież z naszej parafii na godz. 18.00. Szczególnie dzieci komunijne i młodzież z III klas Gimnazjum na swoje pierwsze spotkanie przygotowujące do sakramentów.
 5. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli: Rodzina Palmowskich z Baraków Chotumskich 150zł i ofiara anonimowa 200zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 6. 30 września o godz. 12.00 będziemy przeżywać jubileusze małżeńskie w naszej parafii. Proszę do 9 września o zgłaszanie małżeństw, które obchodzą w tym roku swoje jubileusze.
 7. W niedzielę 30 września o godz. 13.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Gospodarczej.
 8. Proszę wpłacać na prenumeratę Rycerza Niepokalanej.
 9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, są do kupienia Kalendarze Rolników w cenie 24 zł.

Czytaj dalej

XXIII niedziela zwykła 2012

 1. Rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Zainteresujmy się, czy nasze dzieci i młodzież sumiennie korzystają z katechizacji szkolnej, czy mają podręczniki i zeszyty.
 2. W piątek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża. Przypomina nam ono o odnalezieniu relikwii Krzyża i konsekracji bazyliki, w której były przechowywane. Z okazji tego święta warto spojrzeć na krzyże w naszych mieszkaniach i oczyścić je. Msza Święta o godzinie 18.00.
 3. Nazajutrz po święcie Podwyższenia Krzyża będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, która nie opuściła swojego Syna nawet w godzinie śmierci. To Ona od chwili poczęcia aż po Krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy, gdy dotyka nas potęga zła. Uczcijmy to święto naszej Matki uczestnictwem we Mszy Świętej o godz. 18.00.
 4. Proszę bardzo o przyjście dzieci i młodzieży, która umie śpiewać i grać na instrumentach i chciała by śpiewać w scholi i zespole muzycznym w sobotę na godz. 13.00. Osoby, które śpiewały w chórze i osoby które chciałyby śpiewać proszę przyjść w sobotę na godz. 15.00.
 5. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli: Krzysztof Jezierski z Baraków Chotumskich 100zł, Urszula Pawlak z Gąsek 50zł . Za ofiary Bóg zapłać.
 6. 30 września o godz. 12.00 będziemy przeżywać jubileusze małżeńskie w naszej parafii. Proszę do 9 września o zgłaszanie małżeństw, które obchodzą w tym roku swoje jubileusze.
 7. Proszę wpłacać na prenumeratę Rycerza Niepokalanej.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Małego przewodnika katolickiego.

Czytaj dalej

XXII niedziela zwykła 2012

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca na sumie adoracja i procesja eucharystyczna .
 2. Dziś rozpoczynamy liturgicznie rok szkolny i katechetyczny, modlimy się o błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w nowy roku szkolnym. Spowiedź dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00. Szczególnie zapraszam młodzież klas III gimnazjum przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. W następną niedzielę o godz. 9.00 poświęcenie przyborów szkolnych dzieci.
 3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem.
 4. W sobotę, 8 września będziemy obchodzili święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
 5. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Robert Jarominiak ze Słotwina i Ilona Mysiakowska z Chotumia zapowiedź trzecia, Grzegorz Gwość z Chotumia i Monika Szczygielska z Lekowa zapowiedź druga.
 6. Proszę bardzo o przyjście dzieci i młodzieży, która umie śpiewać i grać na instrumentach i chciała by śpiewać w scholi i zespole muzycznym w sobotę na godz. 13.00. Osoby, które śpiewały w chórze i osoby które chciałyby śpiewać proszę przyjść w sobotę na godz. 15.00.
 7. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyło KŻR z Rydzewa 200zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 8. 30 września o godz. 12.00 będziemy przeżywać jubileusze małżeńskie w naszej parafii. Proszę do 9 września o zgłaszanie małżeństw, które obchodzą w tym roku swoje jubileusze.
 9. Proszę wpłacać na prenumeratę Rycerza Niepokalanej.
 10. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Małego przewodnika katolickiego.

Czytaj dalej