edb97d41c5e78aabbc1f95aa33f9a969

XVII niedziela zwykła. Odpust św. Anny 2012

  1. Dziś przeżywamy w naszej parafii doroczny odpust ku czci św. Anny patronki naszej świątyni parafialnej. Niech patronka naszej świątyni, o którą się tak troszczymy wyjedna nam u Jezusa potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże! Dziś też jest loteria parafialna dochód z niej jest przeznaczony na paczki dla dzieci z naszej parafii.
  2. W środę będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Poległo wówczas bardzo wielu ludzi, którzy odznaczali się wielką miłością do Ojczyzny. Oby ofiara ich życia przemówiła także do nas i skłoniła nas do budowania w sobie patriotyzmu, potrzebnego nie tylko w czasie wojny, ale i pokoju.
  3. Sierpień tradycyjnie przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Przez wyrzeczenie się picia napojów alkoholowych chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.
  4. W piątek, 3 sierpnia będziemy gościli obiadem pielgrzymów z Warmii, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, przyjmijmy ich serdecznie. Proszę o przygotowanie posiłków w Chotumiu na godz. 13.00 przez wioski Chotum, Baraki Chotumskie, Nowa Wieś, w Sulerzyżu na godz. 13.30 przez wioski Sulerzyż, Rydzewo, Wólkę Rydzewską, Rutki Borki, Kanigówek i Gumowa na plebanii, w Ościsłowie na godz. 15.00 przez wioski Ościsłowo, Budy Rumockie, Rumokę.
  5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca.
  6. W dniach od 6 do 15 sierpnia odbędzie się XXX Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę – można się już zapisywać także na pielgrzymkę duchową.
  7. Na 15 sierpnia na dożynki parafialne w tym roku wieniec, owoce, chleb przygotują mieszkańcy Rumoki.
  8. Związek małżeński zamierzają zawrzeć Krzysztof Ignaczak z Ościsłowa i Katarzyna Kiszelewska z Kuskowa Glinki zapowiedź pierwsza, Zbigniew Załuska z Kanigówka i Izabela Kowalska z Rutek Borek zapowiedź pierwsza.
  9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

INTENCJE MSZALNE: 30 VII – 5 VIII 2012 r.

Poniedziałek
godz. 18.00 + Zdzisława Uznańskiego
godz. 19.00 O zdrowie i błogo Boże dla Beaty Wernickiej i opiekę dla jej rodziny.
Wtorek
godz. 17.30 + Romana Luberadzkiego ucz. pog
godz. 18.00 + Ireneusza Komornickiego ucz. pog.
Środa godz. 18.30
+ Dariusza Cieślaka w 1 r.ś., Zdzisława, Jadwigę, Jana, Mariannę Cieślak, Henryka i Janinę Matuszewskich.
Czwartek godz. 18.00
+ Rodziców Kazimierza i Mariannę Sowińskich
Piątek godz. 18.00
+ Stanisława Lejmana ucz. pog
Sobota godz. 18.00
+ W 40 r.ś Bronisławy i 35r.ś Henryka Tomporowskich, Stanisława Trzęsiel, Mariannę i Tadeusza Trzęsiel.
Niedziela
godz. 9.00 + Kazimierza i Zbigniewa Kowalskich
godz. 10.30 + Adama Lewandowskiego
godz. 12.00 + Cecylię i Krzysztofa Olszewskich
godz. 12.00 Za parafian


Dodaj komentarz