Miesięczne archiwum: Lipiec 2012

edb97d41c5e78aabbc1f95aa33f9a969

XVII niedziela zwykła. Odpust św. Anny 2012

 1. Dziś przeżywamy w naszej parafii doroczny odpust ku czci św. Anny patronki naszej świątyni parafialnej. Niech patronka naszej świątyni, o którą się tak troszczymy wyjedna nam u Jezusa potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże! Dziś też jest loteria parafialna dochód z niej jest przeznaczony na paczki dla dzieci z naszej parafii.
 2. W środę będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Poległo wówczas bardzo wielu ludzi, którzy odznaczali się wielką miłością do Ojczyzny. Oby ofiara ich życia przemówiła także do nas i skłoniła nas do budowania w sobie patriotyzmu, potrzebnego nie tylko w czasie wojny, ale i pokoju.
 3. Sierpień tradycyjnie przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Przez wyrzeczenie się picia napojów alkoholowych chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.
 4. W piątek, 3 sierpnia będziemy gościli obiadem pielgrzymów z Warmii, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, przyjmijmy ich serdecznie. Proszę o przygotowanie posiłków w Chotumiu na godz. 13.00 przez wioski Chotum, Baraki Chotumskie, Nowa Wieś, w Sulerzyżu na godz. 13.30 przez wioski Sulerzyż, Rydzewo, Wólkę Rydzewską, Rutki Borki, Kanigówek i Gumowa na plebanii, w Ościsłowie na godz. 15.00 przez wioski Ościsłowo, Budy Rumockie, Rumokę.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca.
 6. W dniach od 6 do 15 sierpnia odbędzie się XXX Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę – można się już zapisywać także na pielgrzymkę duchową.
 7. Na 15 sierpnia na dożynki parafialne w tym roku wieniec, owoce, chleb przygotują mieszkańcy Rumoki.
 8. Związek małżeński zamierzają zawrzeć Krzysztof Ignaczak z Ościsłowa i Katarzyna Kiszelewska z Kuskowa Glinki zapowiedź pierwsza, Zbigniew Załuska z Kanigówka i Izabela Kowalska z Rutek Borek zapowiedź pierwsza.
 9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XVI niedziela zwykła 2012

 1. Dlaczego nie szukamy Chrystusa w Kościele, w Ewangelii, w modlitwie? Bo nauczyliśmy się traktować Go jak ubezpieczalnię, jako kogoś, kto winien nam natychmiast załatwiać trudne sprawy. Tymczasem On chce byśmy o Nim zawsze pamiętali i byli z Nim blisko, nie tylko w chwilach nieszczęść, ale zawsze. Niech to nam przypomina dzisiejsza Ewangelia.
 2. Dziś po Mszach św. święcimy pojazdy, gdyż w środę św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu!
 3. Dziś po sumie spotkanie Akcji Katolickiej i Rady Duszpasterskiej.
 4. W następną niedzielę będziemy przeżywać w naszej parafii odpust ku czci św. Anny. Zapraszam wszystkich na sumę odpustową na godz. 12.00.
 5. W następną niedzielę ofiary składane na tace przeznaczone są na spłatę kredytu.
 6. Tak jak co roku podczas odpustu na św. Annę odbędzie się loteria fantowa z której dochód przeznaczony będzie na paczki dla dzieci. Proszę o składanie fantów na loterię.
 7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XV niedziela zwykła 2012

 1. Chrystus wzywa nas do nawrócenia, czyli oddania tego, co „cesarskie cesarzowi, co Boskie Bogu”. Mimo czasu wolnego nie lekceważmy tego wezwania ani nie odkładajmy go na później.
 2. W poniedziałek, 16 lipca – Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel. Wspomnienie nawiązuje do klasztoru na górze Karmel, z którego mnisi dotarli do Europy i zaczęli upowszechniać zwyczaj noszenia szkaplerza Najświętszej Maryi Panny jako znaku zbawienia, ratunku w niebezpieczeństwach i przymierza pokoju.
 3. W następną niedzielę po każdej Mszy św. święcenie pojazdów. Zebrane ofiary przeznaczone są na misje.
 4. W następną niedzielę po sumie spotkanie Akcji Katolickiej i Rady Duszpasterskiej.
 5. Tak jak co roku podczas odpustu na św. Annę odbędzie się loteria fantowa z której dochód przeznaczony będzie na paczki dla dzieci. Proszę o składanie fantów na loterię.
 6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XIV niedziela zwykła 2012

 1. Chrystus z żalem dziś mówił: „Tylko w swojej ojczyźnie (…) może prorok być tak lekceważony”. Niestety, tak często bywa. Słuchamy wszystkich z wyjątkiem tych, których znamy. Przyjmujemy za prawdę rzeczy, które przychodzą z daleka. Dobrze znana, najoczywistsza prawda jakże rzadko do nas dociera. Niech dzisiejsza Ewangelia da nam wiele do myślenia o tych, którzy blisko nas naprawdę nas kochają.
 2. Dla wielu rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Pamiętajmy jednak, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.
 3. Tak jak co roku podczas odpustu na św. Annę odbędzie się loteria fantowa z której dochód przeznaczony będzie na paczki dla dzieci. Proszę o składanie fantów na loterię.
 4. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Kamil Milewski z Ciechanowa i Edyta Kurzęcka z Gumowa zapowiedź druga.
 5. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XIII niedziela zwykła 2012

 1. Zbawiciel powiedział dziś do zmarłej: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” I dziewczyna odzyskała życie. To znaczy, że mamy wierzyć Chrystusowi, który przeszedł przez śmierć i powstał z martwych. To znaczy, że my też – może nie tak zaraz – po śmierci zmartwychwstaniemy. Nie bójmy się śmierci, gdyż jest ona początkiem nowego życia.
 2. Dziś na sumie procesja eucharystyczna.
 3. Dziś po sumie zapraszam na spotkanie Akcję Katolicką i Radę Parafialną.
 4. We wtorek o godz. 18.00 nabożeństwo do św. Anny.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca.
 6. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w służbę liturgiczną i za systematyczne uczęszczanie na Msze św. Dziękuję szczególnie Paniom Katechetkom, które przygotowywały oprawę liturgiczną wraz z dziećmi i młodzieżą, dziękuję dzieciom i młodzieży za posługę liturgiczną przy ołtarzu.
 7. Dziękuję Pani Alinie Kanigowskiej za douczanie dzieci i młodzieży w świetlicy parafialnej. Było 39 spotkań z których skorzystało dziewięcioro dzieci.
 8. Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży, także czas urlopów. Przeżyjmy ten czas by odpocząć nabrać sił pamiętając o Bogu, który stworzył ten piękny świat, pamiętajmy o modlitwie codziennej i Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
 9. Dziękuję panu Purzyckiemu i Dzierzgowskiemu z Rutek za wywiezienie śmieci z cmentarza.
 10. Tak jak co roku podczas odpustu na św. Annę odbędzie się loteria fantowa z której dochód przeznaczony będzie na paczki dla dzieci. Proszę o składanie fantów na loterię.
 11. Proszę mieszkańców Chotumia, młodzież o impregnację drewna na kościół w Chotumiu.
 12. Ofiary na potrzeby parafii złożyli: p. Wojciechowska z Gumowa 50zł, Bronisława Lewandowska z Chotumia 100zł, Anna Grudzińska z Ościsłowa 300zł. Za ofiary Bóg zapłać.
 13. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Sławomir Długoszewski z Ościsłowa i Bożena Dudzińska z Ciechanowa zapowiedź druga, Paweł Urbanowski z Chotumia i Ilona Świtajska ze Zdrojek zapowiedź druga, Kamil Milewski z Ciechanowa i Edyta Kurzęcka z Gumowa zapowiedź pierwsza.
 14. Pan organista Igor Krajewski wczoraj złożył rezygnację z pełnienia funkcji organisty w naszej parafii, będzie organistą do 12 sierpnia. W związku z tą sytuacją poszukuję nowego organisty.
 15. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej