XXV niedziela zwykła 2011

  1. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Zatem podczas Eucharystii, przez wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki, prośmy Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła.
  2. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie.
  3. Dziś po sumie spotkanie Rady Gospodarczej i Duszpasterskiej.
  4. W sobotę 24 września o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza święta i poświęcenie odnowionego pomnika w lesie Ościsłowskim
  5. Za tydzień na sumie uroczystość parafialna jubileuszy małżeńskich.
  6. Została złożona ofiara anonimowa na parafię 200zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
  7. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Janusz Sarnowski z Chotumia i Marta Gdula z Droblina zapowiedź pierwsza.
  8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny jest kalendarz rolników.

INTENCJE MSZALNE: 19 – 25 IX 2011 r.

Poniedziałekgodz. 18.00
+ Zofię i Stanisława Grudzińskich
Wtorek godz. 18.00
+ Wacława Kucińskiego ucz. pog.
Środa godz. 18.00
+ Ryszarda Wiśniewskiego ucz. pog.
Czwartek godz. 18.00
+ Mariannę, Jana, Zdzisława, Jadwigę, Dariusza i Stanisława Cieślaków, Janinę, Franciszka, Zbyszyńskich, rodzinę Pawłowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek godz. 18.00
+ Wacława Zielińskiego ucz. pog.
Sobota 
godz. 12.00 Msza święta przy pomniku w lesie w Ościsłowie
godz. 17.30 + Henrykę i Romana Urbańskich.
godz. 18.00 + Aurelię i Jana Mochol.
Niedziela
godz. 9.00 + Ireneusza Bończak.
godz. 10.30 + Janinę i Adama Komorowskich.
godz. 12.00 Za parafian

Dodaj komentarz