III niedziela Wielkanocy 2011

  1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.
  2. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na budowaniu i pogłębianiu naszej komunii z Panem Bogiem i z braćmi, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza to zawarte na kartach Ewangelii.
  3. Dzisiejsza niedziela w kalendarzu liturgicznym nakłada się z przypadającą zawsze 8 maja uroczystością świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Dlatego przeniesiono ją na jutrzejszy poniedziałek.
  4. W naszym kościele codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 18.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
  5. W piątek, 13 maja, wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 30. rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.
  6. Związek małżeński mają zawrzeć następujące osoby: Radosław Strzemiński z Rumoki i Ilona Bulejak z Ciechanowa zapowiedź pierwsza.
  7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

INTENCJE MSZALNE: 9 – 15 V 2011 r.

Poniedziałek godz. 18.00
+ Rodziców Aurelii i Jana Mochol.
Wtorek godz. 18.00
+ Stanisława Twardowskiego.
Środa godz. 18.00 
+ Stanisławę Olszewską, Stanisława i Jana Kwiatkowskich .
Czwartek godz. 18.00
+ Alinę Burzyńską w 2 r. ś.
Piątek godz. 18.00 
+ Rodziców Leona i Franciszkę Łukasiak, Aleksandrę i Teofila Lipińskich .
Sobota 
godz. 18.00 + Józefa i Zofię Kraszewskich
godz. 18.30 + Halinę Szerszeńską i Łukasza Malczyk
Niedziela
godz. 9.00 + Barbarę i Stanisława Kraszewskich.
godz. 10.30 + Zofię Wernicką.
godz. 12.00 Za Parafian.

Dodaj komentarz