VII niedziela zwykła 2011

  1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje dni, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
  2. We wtorek, 22 lutego, przypada święto Katedry świętego Piotra Apostoła. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji panującego nam obecnie Ojca Świętego Benedykta. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
  3. We wtorek, 22 lutego, przypada 80 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustynie w Płocku.
  4. Znając już datę beatyfikacji Jana Pawła II, będziemy wspólnie przygotowywać się do tego ważnego wydarzenia, przez nowennę niedziel. W nowennie niedziel, którą rozpoczniemy za tydzień, będziemy się przyglądać drodze życia Jana Pawła II i jego modlitwie, ale będziemy także spoglądać na życie innych świętych, by lepiej zrozumieć, że istnieje wiele dróg prowadzących do pełnego zjednoczenia z Bogiem i odważnego dawania świadectwa Chrystusowi w świecie. Zachęcam wszystkich, aby z modlitwą i refleksją, przeżywaną w kościele, łączyli modlitwę i refleksję przeżywaną w rodzinie, we wspólnotach w parafii.
  5. W następną niedzielę ofiary składane na tace przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
  6. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Paweł Sarnecki z Ciechanowa i Monika Mikołajczak z Ościsłowa zapowiedź druga.
  7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Małego Gościa Niedzielnego, jest do odebrania Rycerz Niepokalanej.

INTENCJE MSZALNE: 21 – 27 II 2011 r.

Wtorek godz. 16.00 
+ Stanisława i rodziców Zofię i Tadeusza i braci Michała, Kazimierza i Ryszarda Nawrockich.
Piątek godz. 16.00 
+ Mariannę i Stanisława Nawrockich.
Sobota godz. 16.00
+ Rodziców Anielę i Franciszka Mysiakowskich.
Niedziela
godz. 9.00 + Leszka, Roberta, Mirosława, Waldemara Sikorskich, rodziców Wrońskich i Sikorskich.
godz. 10.30 + Józefa Marciniaka w 4 r.ś.
godz. 12.00 Za parafian

Dodaj komentarz