VI niedziela zwykła 2011

  1. Tylko czerpiąc obficie ze Stołu Słowa Bożego i Eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
  2. Dziś o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas IV.
  3. Jutro, w poniedziałek, 14 lutego, przypada święto Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa.
  4. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Joanna Kwiatkowska z Sulerzyża i Krzysztof Śmigielski z Gumowa zapowiedź trzecia. Paweł Sarnecki z Ciechanowa i Monika Mikołajczak z Ościsłowa zapowiedź pierwsza.
  5. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny

INTENCJE MSZALNE: 14 – 20 II 2011 r.

Wtorek godz. 16.00 
+ Tadeusza Szczygielskiego ucz. pog.
Sobota 
godz. 16.00 + Jana Nawotczyńskiego i Leokadię i rodziców Pyszyńskich
godz. 16.30 + Czesławę i Bolesława Pepławskich
Niedziela
godz. 9.00 + Rodziców Genowefę i Dominika Bukowskich
godz. 10.30 + Martę Szustowską.
godz. 12.00 Za parafian

Dodaj komentarz