V niedziela zwykła 2011

  1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.
  2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracja na sumie.
  3. Dziś o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas II.
  4. W piątek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.
  5. W następną niedzielę o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas IV.
  6. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Joanna Kwiatkowska z Sulerzyża i Krzysztof Śmigielski z Gumowa zapowiedź druga.
  7. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny

INTENCJE MSZALNE: 7 – 13 II 2011 r.

Wtorek godz. 16.00
+ Tadeusza Szczygielskiego ucz. pog.
Środa godz. 17.00
+ Tadeusza i Mariannę Lewandowskich .
Piątek godz. 16.00
+ Rodziców Jadwigę i Tadeusza Kowalskich.
Sobota
godz. 16.00 O zdrowie i błogo Boże i potrzebne łaski w 50 r. ślubu Teresy i Stanisława Muzińskich
godz. 16.30 + Janinę i Sylwestra Wichowskich
Niedziela
godz. 9.00 + Zygmunta i Helenę Purzyckich
godz. 10.30 + Lucynę Szcześniak ucz. pog.
godz. 12.00 Za parafian

Dodaj komentarz