Niedziela chrztu Pańskiego

 1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godności przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi.
 3. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny
 4. Porządek kolędy:
  poniedziałek 10 stycznia od godz. 9.00 – Gumowo od p. Brzozów
  wtorek 11 stycznia od godz. 15.30 – Sulerzyż od p. Kowalskich
  środa 12 stycznia od godz. 15.30 – Sulerzyż od p. Jaworskich w stronę kościoła
  czwartek 13 stycznia od godz. 9.00 – Ościsłowo za szkołą
  piątek 14 stycznia od godz. 9.00 – Ościsłowo pod lasem
  sobota 8 stycznia od godz. 9.00 – Ościsłowo wieś
  poniedziałek 10 stycznia od godz. 9.00 – Rumoka kolonia

INTENCJE MSZALNE: 10 – 16 I 2011 r.

Poniedziałek godz. 8.00
+ Rodziców Dominika i Genowefę Bukowskich.
Wtorek godz. 17.00
+ Honoratę Mierzejewską – imieninowa.
Środa godz. 16.00
+ Tadeusza Szczygielskiego ucz. pog.
Czwartek godz. 8.00
+ Franciszka Uznańskiego w 15 r. ś.
Piątek godz. 8.00
+ Wiesławę Bober ucz. pog
Sobota
godz. 17.00 + Włodzimierza Wojdowskiego, rodziców Mariannę i Tadeusza Wojdowskich, Wacława Sobczyńskiego
godz. 17.30 + Huberta Żmijewskiego w 20 r. ś
Niedziela
godz. 9.00 + Eugeniusza Przeździek
godz. 10.30 + Adama Krostę ucz. pog.
godz. 12.00 Za parafian

Dodaj komentarz