Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2010 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w Ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. A zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.
 2. W poniedziałek, 27 grudnia, wspominamy świętego Jana Apostoła
 3. We wtorek, 28 grudnia, w liturgii wspominamy świętych Młodzianków, męczenników.
 4. Powoli zbliżamy się już do końca roku kalendarzowego 2010. Był brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego i naszej lokalnej wspólnoty, a z pewnością w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Powinniśmy się mocno pochylić nad tymi najtrudniejszymi momentami dla naszego Narodu, który w tym roku tak bardzo został doświadczony. Wydaje się bowiem, że poza chwilowym odruchem jedności i solidarności ciągle nie potrafimy wyciągać właściwych wniosków z kolejnych lekcji historii i z kolejnych dopustów Bożych. Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne w naszym kościele, na zakończenie roku, o godz. 16.00,
 5. Od wtorku w naszej Parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej Parafii.

  Porządek kolędy:

  Wtorek 28 grudnia od godz. 9.00 Wólka Rydzewska
  Środa 29 grudnia od godz. 9.00 Rydzewo od Wólki
  Czwartek 30 grudnia od godz. 9.00 Rydzewo od p. Tarnowskich
  Piątek 31 grudnia od godz. 9.00 Rutki Borki i Bronisze
  Poniedziałek 3 stycznia od godz. 9.00 Chotum od p. Potyrałów
 6. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny

INTENCJE MSZALNE: 27 XII 2010 – 2 I 2011 r.

Poniedziałek godz. 8.00
+ Magdalenę Gumowską ucz. pog
Wtorek godz. 17.00
+ Zofię Wernicką
Środa godz. 8.00
+ Józefa Stawińskiego ucz. pog
Czwartek godz. 8.00
+ Eugeniusza Przybyszewskiego – imieninowa
Piątek godz. 16.00
+ Stefana Fader ucz. pog
Sobota
godz. 9.00 O błogo Boże dla członkiń KŻR z Rutki Borki
godz. 10.30 + Eugeniusza Żochowskiego i rodzinę Żochowskich
godz. 12.00 Za parafian
Niedziela
godz. 9.00 + Stanisławę, Henryka, Jerzego Śliwińskich, Elżbietę i Kazimierza Koniecznych.
godz. 10.30 + Adama Krostę ucz. pog
godz. 12.00 Za parafian.

Dodaj komentarz