Miesięczne archiwum: Październik 2010

XXXI niedziela zwykła 2010

 1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, obchodzona jest uroczystość poświęcenia kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
 2. Dziś w naszej parafii gościmy Katolickie Radio Ciechanów – odbędzie się audycja o naszej parafii i transmisja Mszy świętej w radio.
 3. Dziś zakończenie tygodnia misyjnego ofiary zbierane są na cele misyjne dla siostry Teodory.
 4. W poniedziałek 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Msza święta w kościele o godz. 9.00 i o 11.00 na cmentarzu. Od 1 do 8 listopada można codziennie uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i choćby myślne odmówienie modlitw za zmarłych. Odpust ten jedynie można ofiarować za zmarłych.
 5. We wtorek, 2 listopada, przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych. Msze św. o 9.00 i 16.00 za wszystkich zmarłych w ubiegłym roku, proszę przynieść lampiony po Mszy świętej odmawiając różaniec przejdziemy na cmentarz.
 6. W czwartek 4 listopada – świętego Karola Boromeusza
 7. Przyjmuję na wypominki za naszych bliskich zmarłych. Jest to modlitwa, która ma wyprosić miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu.
 8. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, Małego Gościa Niedzielnego oraz Małego Przewodnika Katolickiego.

Czytaj dalej

XXX niedziela zwykła 2010

 1. Dziś słyszeliśmy, że Jezus pochwalił modlitwę grzesznika. My też stajemy przed Bogiem, choć w naszych sercach czasami zagości zło. Dlatego też często powtarzajmy prośbę: „Boże, miej litość dla mnie grzesznego”.
 2. Kościół obchodzi dziś Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. W ten sposób chcemy przypomnieć sobie polecenie Jezusa wstępującego do Nieba, by nieść Ewangelię wszystkim ludziom. To polecenie zobowiązuje każdego z nas.
 3. Dziś liczenie wiernych uczęszczających do kościoła i przyjmujących Komunię Świętą
 4. Przed nami ostatni tydzień miesiąca modlitwy różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia udziału w nabożeństwie październikowym, podczas którego rozważamy tajemnice różańca świętego.
 5. W czwartek, 28 października – świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów Jezusa.
 6. W następną niedzielę na zakończenie tygodnia misyjnego będziemy zbierać ofiary na misje dla siostry Teodory, która pracuje w Kamerunie.
 7. W następną niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Katolickie Radio Ciechanów, będzie audycja o naszej parafii i transmisja Mszy świętej w radio.
 8. Przyjmuję na wypominki za naszych bliskich zmarłych. Jest to modlitwa, która ma wyprosić miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu.
 9. Przypominam o douczaniu dzieci i młodzieży z matematyki, fizyki, chemii i biologii.
 10. W dniach od 25 do 28 listopada odbędą się rekolekcje dla członków Kół Żywego Różańca w Gietrzwałdzie.
 11. Proszę o wpłacanie na prenumeratę Rycerza Niepokalanej przez KŻR.
 12. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny oraz Małego Gościa Niedzielnego.

Czytaj dalej

XXIX niedziela zwykła 2010

 1. Dzisiejsza Ewangelia zakończyła się dramatycznym pytaniem: „Czy Syn człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?”. Jeśli Jezus w taki sposób zwraca się do nas, to znaczy, że każde rozwiązanie jest możliwe. Tym bardziej więc strzeżmy depozytu wiary i współpracujmy z Bożą łaską, aby tę wiarę ciągle umacniać.
 2. W poniedziałek, 18 października, przypada święto świętego Łukasza, patrona pracowników służby zdrowia.
 3. W środę, 20 października – świętego Jana z Kęt, profesora Akademii Krakowskiej.
 4. W czwartek, 21 października – błogosławionego Jakuba Strzemię, franciszkanina
 5. Wczoraj była wizytacja Księdza Biskupa w naszej parafii. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości i ją wspólnie przeżywali.
 6. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli: ofiara anonimowa 200zł., KŻR z Chotumia 100zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 7. Dziękuję bardzo mieszkańcom wiosek Modły, Modełki, Baraków Chotumskich i Chotumia za ufundowanie żyrandoli i kinkietów do kościoła w Chotumiu.
 8. Proszę o wpłacanie na prenumeratę Rycerza Niepokalanej przez KŻR.
 9. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XXVIII niedziela zwykła 2010

 1. Obchodzimy dziś Dzień Papieski, poświęcony popularyzacji nauczania Papieża Jana Pawła II oraz uczeniu się jego wrażliwości na człowieka, „podstawowej drogi Kościoła”. Obchody tego dnia zrodziły się z potrzeby wdzięczności Bogu za wielki pontyfikat Jana Pawła II. Dzisiejsza Ewangelia ukazała nam wdzięczność jako ważną, chrześcijańską postawę, stąd włączmy się w nie całym sercem. Po Mszy św. będziemy zbierać ofiary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
 2. Dziś spotkanie przygotowujące do Odnowienia przyrzeczeń chrztu dla klasy IV.
 3. Dziś po sumie spotkanie wszystkich grup istniejących w parafii.
 4. W środę, 13 października – błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
 5. W czwartek, 14 października, obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia otaczamy szczególną wdzięcznością ludzi, na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego pokolenia. Pamiętajmy o nich także w naszej modlitwie.
 6. W czwartek, 14 października – świętej Małgorzaty Marii Alacoque.
 7. W piątek, 15 października – świętej Teresy z Avil.
 8. W sobotę, 16 października – świętej Jadwigi Śląskiej.
 9. W sobotę 16 października odbędzie się wizytacja naszej parafii przez Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego. O godz. 11.00 spotkanie z grupami parafialnymi, o godz. 12.00 modlitwa na cmentarzu, o godz. 13.00 spotkanie w Chotumiu, o godz. 16.00 Msza św. z bierzmowaniem.
 10. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli: Danuta Olszewska z Modełki 100zł 200zł., KŻR z Gumowa 150zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 11. Po wakacjach rozpoczyna się pomoc dzieciom i młodzieży w świetlicy- we wtorki i czwartki o godz. 15.00 zajęcia z matematyki i fizyki, w środę o godz. 16.00 zajęcia z biologii, chemii, matematyki, fizyki.
 12. Proszę o wpłacanie na prenumeratę Rycerza Niepokalanej przez KŻR.
 13. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny.

Czytaj dalej

XXVII niedziela zwykła 2010

 1. Niech zapadnie w nasze serca prośba apostołów, którą dziś słyszeliśmy: „Panie, przymnóż nam wiary”. Starajmy się także iść za głosem tej prośby i podejmijmy starania o umocnienie i ugruntowanie naszej wiary.
 2. Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej. Odmawiajmy różaniec indywidualnie i w rodzinach. Skorzystajmy także z zaproszenia na wspólnotowe rozważanie tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa październikowego.
 3. Dziś o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas II Szkoły Podstawowej.
 4. W poniedziałek, 4 października – świętego Franciszka z Asyżu.
 5. We wtorek, 5 października – świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Miłosierdzia Bożego.
 6. W czwartek, 7 października – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
 7. W sobotę, 9 października – świętego Wincentego Kadłubka, biskupa.
 8. W sobotę, 9 października spotkanie o godz. 10.00 z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania.
 9. W następną niedzielę o godz. 9.00 spotkanie dzieci klas IV Szkoły Podstawowej.
 10. W następną niedzielę po sumie o godz. 13.00 spotkanie ze wszystkimi grupami w parafii.
 11. W tym tygodniu ofiarę na potrzeby parafii złożyli: ofiara anonimowa 200zł., KŻR z Rydzewa 150zł. Za ofiarę Bóg zapłać.
 12. Po wakacjach rozpoczyna się pomoc dzieciom i młodzieży w świetlicy- we wtorki i czwartki o godz. 15.00 zajęcia z matematyki i fizyki, w środę o godz. 16.00 zajęcia z biologii, chemii i fizyki.
 13. Proszę o wpłacanie na prenumeratę Rycerza Niepokalanej przez KŻR.
 14. Zachęcam do czytania nowego tygodnika Gość Niedzielny, który jest z płytą z muzyką Chopina są kalendarze rolników Mały przewodnik katolicki, Rycerz Niepokalanej.

Czytaj dalej