FOTO_022

Jubileusz 600-lecia erygowania Parafii

Dziś, pod przewodnictwem księdza biskupa Romana Marcinkowskiego i zgromadzonych kapłanów – wspólnie – wszyscy – chcemy dziękować Panu Bogu, za otrzymane dary w postaci osób, które tę parafię tworzyły i tworzą poprzez liczne dzieła, które tu dokonywały się przez wieki i dokonują się aktualnie.

Pragniemy wszyscy stanąć przed ołtarzem Pańskim, tak jak stawali nasi przodkowie, by złożyć Bogu Najwyższemu hołd i podziękowanie za łaski zsyłane dla nas, dla naszego narodu i naszej Ojczyzny poprzez całe sześćsetlecie oraz prosić o dalszą opiekę.
Przeszłości dzieje są mistrzynią życia. Praca wieków minionych – podwaliną dla nas, budujących teraźniejszość i przyszłość. Mamy pracować na dziś, ale tę pracę musimy wiązać z przeszłością. Z niej czerpać naukę i otuchę w chwilach zwątpienia i upadku ducha.

Zanurzając się w przeszłość stwierdzamy, że historia tego miejsca jest nierozdzielnie złączona z istnieniem parafii, z istnieniem Kościoła. W nim gromadziły się pokolenia, w chwilach radosnych i w chwilach smutku. Życie naszych ojców i pradziadów przepojone było silną, niezachwianą wiarą w Boga. Życie ich było służbą Bogu i Ojczyźnie.

Dziś przed nami stoją wielkie zadania i każdy z nas na swym posterunku musi pełnić służbę w obronie najświętszych ideałów, jakie ze sobą niesie wiara.
Od nas i od naszej dobrej woli, od naszej postawy katolickiej, śmiałej i odważnej zależy przyszłość Kościoła w Polsce i przyszłość naszej Ojczyzny i o tym nie wolno nam zapomnieć. Patrząc wstecz, na naszych praojców , oddanych modlitwie, uczciwości i pracy, realizujmy święte słowa Bóg, Honor, Ojczyzna.

Życzę wszystkim, by jubileuszowe obchody zostały w pamięci nas tu obecnych, a my parafianie będziemy w naszych modlitwach prosić Boga o dalszą opiekę i wszelkie łaski


Dodaj komentarz