058

Misje Święte w Roku Jubileuszu 600-lecia Parafii

Zapraszam wszystkich Parafian do uczestnictwa w Misjach Świętych, które odbędą się od 25 kwietnia do 1 maja 2010 roku. Niech to będzie czas zbliżania się do Boga, przemiany naszych serc, wzajemnej jedności i pomocy, tworzyć wspólnotę wierzących, która będzie opierać się na miłości pochodzącej od Chrystusa.

NIEDZIELA 25 KWIETNIA
9.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci.
10.30 – Msza św. w Chotumiu.
12.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym.
13.00 – Nauka stanowa dla młodzieży ze szkoły średniej, studiującej, pracującej.

PONIEDZIAŁEK 26 KWIETNIA
9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym.
10.30 – Msza św. dla młodzieży z gimnazjum.
12.00 – Msza św. w Chotumiu.
18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym.
19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn.

WTOREK 27 KWIETNIA

9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym.
10.30 – Msza św. dla dzieci szkolnych.
12.00 – Msza św. w Chotumiu.
18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym.
19.00 – Nauka stanowa dla kobiet.

ŚRODA 28 KWIETNIA – DZIEŃ SPOWIEDZI
9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym.
10.30 – Msza św. w Chotumiu.
18.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym.

CZWARTEK 29 KWIETNIA – DZIEŃ EUCHARYSTII
9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym.
18.00 – Centralne Nabożeństwo Eucharystyczne.

PIĄTEK 30 KWIETNIA – DZIEŃ CHORYCH I MAŁŻEŃSTW KATOLICKICH
9.00 – Msza św. z namaszczeniem chorych.
10.00 – Odwiedziny chorych w domach.
18.00 – Msza św. i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

SOBOTA 1 MAJA – ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH
11.00 – Centralna Uroczystość Zakończenia Misji. Procesja, adoracja krzyża misyjnego. Msza św. z udzieleniem odpustu zupełnego.


Dodaj komentarz